XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

By   25 września 2023

image001

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi:
 „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej służy rozwojowi szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o  gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i rozwój samodzielnego myślenia i wnioskowania.
Zawody I stopnia  /etap szkolny/ odbędą się 8 listopada 2023 r. (środa, godz. 13:00)

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl.  Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).

Zapisy uczniów  chętnych  do udziału odbywają się w terminie do 29 września 2023 r.

 

Zgłoszenia do udziału w OWE przyjmują panie:

Sabina Rumin-Tworzydło i Agnieszka Matłok