PODZIĘKOWANIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W DĘBICY

By   9 listopada 2022

PODZIĘKOWANIE  DLA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  EKONOMICZNYCH W DĘBICY  ZA  UDZIAŁ  W  PROGRAMIE  EDUKACYJNYM „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy otrzymał podziękowanie za udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w roku szkolnym 2021/2022.  

Celem prowadzonych działań w ramach realizacji programu „Kultura bezpieczeństwa” było rozpowszechnienie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu prawa pracy oraz informacji dotyczących zagrożeń występujących w środowisku pracy.

28 października 2022 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli z zakresu prawa pracy i przepisów BHP. Podczas szkolenia rozdawano świadectwa uczestnictwa w programie dla nauczycieli, którzy przeprowadzili lekcje na temat prawa pracy i przepisów BHP oraz zorganizowali na etapie szkolnym konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Podziękowanie dla ZSE w Dębicy za udział w programie „Kultura bezpieczeństwa” odebrali uczestniczący w szkoleniu nauczyciele : Pan Michał Susz i Pani Małgorzata Ciurkot.

W obecnym roku szkolnym ZSE w Dębicy został ponownie zgłoszony do kolejnej edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”.

PIP PIP3 PIP2