Monthly Archives: Kwiecień 2014

Wielkanoc na polskim stole

stolyWielkanoc  na polskim stole…

i nie tylko

1 kwietnia już po raz trzeci mogliśmy podziwiać w naszej szkole świątecznie udekorowane stoły wielkanocne a na nich uświecone tradycją smakowite potrawy.

Pomysłodawczynią i koordynatorką wszystkich działań była mgr Marta Wypasek.

 

Konkurs, tak jak w poprzednich latach, odbył się w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” a współfinansowanego przez Powiat Dębicki.

Jednakże w tym roku zyskał on rangę międzynarodową. Do rywalizacji stanęły zespoły uczniowskie  nie tylko ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego,

lecz także z Ukrainy i Słowacji.

 

Wielkanocne stoły  z tradycyjnymi potrawami narodowymi i regionalnymi

zaprezentowało sześć  zespołów:

 • drużyna ze Słowacji z  Hotelowej Akademii Jana Andraščika w Bardejowie, którą opiekowały się nauczycielki – panie  Iveta Michalčinowa i Lenka Dubivská
 • drużyna  z Ukrainy z Państwowej Uczelni – Wyższej Szkoły Zawodowej w Pohorcach koło Rudek, nad którą opiekę sprawowała kierownik gastronomii – pani Halina Łozińska
 • drużyna z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku pod opieką pań: Małgorzaty Kolbusz i Danuty Wesołowskiej
 • drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy pod opieką pań : Marii Michalak i Aliny Ryczek, którą reprezentowali uczniowie klasy II g1
 • drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy pod opieką pań: Marii Michalak i Alicji Lipy, którą reprezentowali uczniowie klasy II rg
 • drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy pod opieką pań: Marty Wypasek i Aliny Ryczek, którą reprezentowali uczniowie klasy II g2.

Uroczystość swą obecnością zaszczycił Starosta Powiatu Dębickiego – Pan Władysław Bielawa oraz delegacja z Ukrainy w osobach Pana Mikołaja Koguta – koordynatora współpracy międzynarodowej miasta Rudki, Pana Włodzimierza Slyłki – dyrektora Państwowej Uczelni Wyższej Szkoły Zawodowej w Pohorcach koło Rudek oraz nauczyciele tej szkoły:  Irena Chimiak, Michalina Iwanczak, Włodzimir Polnyj, nauczyciele z Lwowskiej Szkoły Zawodowej Handlowo – Usługowej oraz Pani Nadia Fedeczko – Redaktor Naczelny tygodnika „Recepty Gospodyni” ze Lwowa.

Zaproszonych gości oraz uczniów i nauczycieli powitali dyrektor szkoły mgr Krzysztof Górecki oraz Starosta Powiatu Dębickiego – Pan Władysław Bielawa.

W jury tegorocznego konkursu zasiedli:

Pan Bogusław Filipek, restaurator, właściciel firmy Catering Staf  B. Filipek w Dębicy, jako przewodniczący tego szacownego gremium,

Pani Ewelina Tyksińska, restauratorka z  Hotelu Gold w Dębicy,

Pani Halina Łozińska – kierownik gastronomii w Wyższej Szkole Zawodowej w Pohorcach koło Rudek,

Pani Lenka Dubivská – nauczyciel z Hotelowej Akademii Jana Andraščika w Bardejowie.

 

Zadaniem zespołów było przygotowanie 4 potraw charakterystycznych dla stołu wielkanocnego, w tym trzech o smaku słonym i jednej o smaku słodkim.

Na wielkanocnych stołach wśród wielu potraw znalazły się pasztety, żurki, jaja na różne sposoby, mazurki, paschy i serniki. Zainteresowaniem cieszyły się  potrawy prezentowane przez zagranicznych gości z Ukrainy tj.: kurczak nadziewany, żeberka pieczone z fasolą i suszonymi śliwkami oraz sernik z jabłkami, a także potrawy na stole słowackim tj. : mamolka, mocno paprykowe salami, nietypowa pascha.

Jury, które  w swojej ocenie brało pod uwagę zgodność z tradycja wielkanocną, walory organoleptyczne potraw oraz estetykę podania, po burzliwej dyskusji przyznało następujące lokaty i wyróżnienia:

I miejsce  –             drużyna z Ukrainy za kurczaka nadziewanego, żeberka pieczone z fasolą i suszonymi śliwkami, pieczoną kiełbasę oraz sernik z jabłkami

II miejsce – drużyną ze Słowacji  za mamolkę, pasztet, paschę, pieczone mięsa z ćwikłą

III miejsce-  drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy reprezentująca klasę IIg2  za żurek z gniazdami jaskółczymi, pasztet z sosem chrzanowym, schab nadziewany i paschę.

Wyróżniono także drużynę z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku za wspaniale przygotowane sosy chrzanowe, a także drużynę z Zespołu Szkół         Ekonomicznych w Dębicy reprezentującą klasę IIg1 za ciekawie podane jaja na ciepło.

Nagroda publiczności powędrowała w ręce zespołu z klasy II g2 reprezentującego Zespół Szkół Ekonomicznych.

Zwycięskie zespoły otrzymały dyplomy oraz cenne nagrody w postaci sprzętu AGD , a wyróżnieni nagrody książkowe, które ufundowali Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”.  Wszyscy uczestnicy otrzymali także upominki ofiarowane przez Urząd Miasta Dębicy.

W pokazie połączonym z degustacją przygotowanych potraw uczestniczyli  zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Wszystkie zaprezentowane przez uczniów potrawy nie tylko pięknie wyglądały, lecz także znakomicie smakowały.

 

Uczniom dziękuję za pracę włożoną w przygotowanie pokazu konkursowego i wielkie zaangażowanie. Gratuluję Wam wysokiego poziomu umiejętności kulinarnych.

Wszyscy jesteście zwycięzcami!

Podziękowania składam także nauczycielom przedmiotów gastronomicznych Paniom Alicji Lipie, Zofii Szafińskiej, Alinie Ryczek, Marii Michalak, Małgorzacie Groch-Kipie, Barbarze Podlasek oraz Panu Jackowi  Stańcowi.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pani Marty Wypasek – za koordynację i realizację wszystkich działań.

 

 

Grażyna Auguścik

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”

X Międzyszkolny Konkurs Modeli Redukcyjnych ”OGNIWKO 2014”

zorganizowali i przeprowadzili w dniach 21- 23. 03. 2014 r. członkowie Szkolnego Koła Historyczno Modelarskiego „Ogniwko” działającego przy ZSE w Dębicy pod opieką pana Wojciech Szerszenia przy szczególnej pomocy organizacyjno – menedżerskiej Pani Joanny Mazurkiewicz i Panów Janusza Chmiela i Artura Getlera.

W konkursie wzięło udział 32 modelarzy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Dębicy, Rzeszowa, Tarnowa, Leżajska, Stasiówki, Słotowej, Lubziny. Wystawili oni 103 modele plastikowe i kartonowe. ZSE reprezentowały uczennice z klasy IVf: Anna Kubica i Małgorzata Stefan. Jury w składzie: Panowie Eligiusz Szuty
z Leżajska oraz Jerzy Bielecki, Janusz Chmiel, Artur Getler i Wojciech Szerszeń z Dębicy oceniało prace w dwóch grupach wiekowych- osobno uczniowie szkół podstawowych, osobno uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Modele sklasyfikowane były
w kategoriach: plastikowe i kartonowe- pojazdy (bojowe i cywilne), samoloty, okręty, figurki, dioramy i budowle.

Równolegle z przeglądem modeli 22 marca odbył się konkurs historyczny dotyczący udziału Polaków w walkach na frontach II wojny światowej. W tym konkursie udział wzięło 5 uczniów. Ich prace oceniali pani Joanna Mazurkiewicz i pan Wojciech Szerszeń.

Poza pracami konkursowymi do udziału w imprezie zaproszeni zostali starsi modelarze, którzy zaprezentowali ok. 100 replik kartonowych i plastikowych.

Poziom konkursu był wysoki. Docenienie pracy, wysiłku i pomysłowości modelarzy w postaci nagród było możliwe dzięki sponsorom. W tym roku tradycyjnie wsparli konkurs: Pan Janusz Urbanik- prezes firmy Ventor, Państwo Jolanta i Leopold Szczyrkowie, Pan Robert Pęczkowski z Wydawnictwa Stratus a także Pan Jerzy Bielecki i Pan Kazimierz Siwula oraz Powiat Dębicki, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Stowarzyszenie Mieszkańców Dębicy i Powiatu Dębickiego „Alternatywa”.
W dniu 23 marca o godz. 13.00 w obecności Pana Dyrektora Krzysztofa Góreckiego nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursów.

Wyniki X Międzyszkolnego Konkursu Modeli Redukcyjnych „OGNIWKO 2014”.

Kategoria: Modele redukcyjne plastykowe

1.Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f

szkoły podstawowe

udział: Konrad Hodor.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Kamil Czarnecki

II miejsce Dawid Szela

III miejsce Anna Kubica

Udział:

Małgorzata Stefan, Wojciech Marć, Grzegorz Szerszeń.

2.Pojazdy cywilne i bojowe kołowe i gąsienicowe, w tym s-f

szkoły podstawowe

I miejsce Jakub Witalis

II miejsce Krzysztof Zapotoczny

III miejsce Julia Szerszeń.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Kamil Czarnecki

II miejsce Damian Marciniec

III miejsce Radosław Mazurkiewicz

Udział:
Grzegorz Szerszeń.

3.Pojazdy cywilne, w tym s-f

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Udział: Jakub Słota, Przemysław Pietras.

4.Figurki

szkoły podstawowe i przedszkola

I miejsce Kinga Szela

II miejsce Maria Szela

III miejsce Gustaw Giza.

5.Okręty i statki

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Udział: Maksymilian Marć.

6.Dioramy

szkoły podstawowe

Udział :
Jakub Wiatalis.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce ex aequo Kamil Czarnecki i Krzysztof Zajchowski

II miejsce Gzegorz Szerszeń

III miejsce Dawid Szela i Wojciech Marć.

Kategoria: Modele redukcyjne kartonowe

1.Pojazdy

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Jakub Liszcz

II miejsce Krzysztof Zajchowski

III miejsce Maksymilian Marć.

2.Okręty i statki

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Wyróżnienia: Krzysztof Zajchowski

Udział: Arkadiusz Cichoń i Kamil Siuzdak.

3.Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f

szkoły podstawowe

I miejsce ex aequo Natalia Śliwa i Bartłomiej Dudziński

II miejsce ex aequo Adam Szuty i Kamil Siuzdak

III miejsce ex aequo Małgorzata Siuzdak, Anna Gąsiorek i Mateusz Czucha.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Krzysztof Koczwara

II miejsce ex aequo Jakub Liszcz i Piotr Szuty

III miejsce Arkadiusz Cichoń

Udział: Krzysztof Zajchowski

4.Budowle

Wyróżnienie: Jakub Liszcz

Udział: Jakub Liszcz

 

W konkursie historycznym dotyczącym udziału Polaków w walkach na frontach wojny światowej. I lokatę zdobył Paweł Kusibab z LO w Ropczycach, II miejsce przypadło Maksymilianowi Marciowi również z LO w Ropczycach, a III Radosławowi Mazurkiewiczowi z I LO w Dębicy.
Organizatorzy pragną szczególnie serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy za otwartość, wsparcie i zrozumienie tej inicjatywy, która jak mają nadzieję przyczynia się do rozwoju dzieci i młodzieży oraz propaguje alternatywę dla spędzania wolnego czasu i pomaga rozbudzać zainteresowania techniczne
i historyczne. Jednocześnie zapraszają na XI MKMR w 2015 r.

Rodacy Bohaterom – paczka dla kombatantów

rodacy_bohaterom

„Wielkanocna akcja pomocy polskim kombatantom na Kresach Wschodnich”

Pedagog szkolny  zachęca wszystkich uczniów do udziału w akcji charytatywnej „Wielkanocna akcja pomocy polskim kombatantom na Kresach Wschodnich”.

Akcja potrwa do 25 IV 2014 roku. Paczki żywnościowe oraz zrobione własnoręcznie kartki świąteczne należy składać w gabinecie pedagoga.

Rodacy Bohaterom – ogłoszenie do szkół - kliknij link, aby przeczytać więcej

XII Rejonowy Przegląd Talentów

XII Rejonowy Przegląd Talentów

02.04.2014 r.

 

2 kwietnia 2014 roku w Domu Kultury „Kosmos” odbył się XII Rejonowy Przegląd Talentów. W przeglądzie wzięło udział 9 szkół powiatu dębickiego i ropczycko- sędziszowskiego, które występowały w następującej kolejności:

 1. Liceum Ogólnokształcące z Sędziszowa Małopolskiego
 2. I Liceum Ogólnokształcące z Dębicy
 3. II Liceum Ogólnokształcące z Dębicy
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych z Dębicy
 5. Zespół Szkół Nr4 z  Dębicy
 6. Zespół Szkół Agro- Technicznych z Ropczyc
 7. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z Dębicy
 8. Zespół Szkół Nr 2 z  Dębicy
 9. III Liceum Ogólnokształcące z Dębicy

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania się w 5 kategoriach:

 1. Zespół
 2. Solista
 3. Taniec
 4. Kabaret
 5. Shov

Występy szkół oceniało jury w następującym składzie:

Przewodnicząca jury:

1. Pani Elżbieta Kęsik              Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

Członkowie jury:

2. Pani Agnieszka Jackowska Drożdż         MOK w Dębicy
3. Pani Marta Fortuna                                Szkoła Muzyczna w Dębicy
4. Pani Bożena Lisak                                  komisarz Komendy Powiatowej Policji w Dębicy
5. Pani Agnieszka Mądro                            Starostwo Powiatowe w Dębicy
6. Pani Jadwiga Ząbek                                Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dębicy                                      
7. Pan Roman Rogowski                             Naczelnik Wydziału Obywatelskiego w Dębicy
8. Pan Krzysztof Kostelecki                         Dom Kultury „Kosmos” w Dębicy
9. Pan Tomasz Ratuszniak                          Tygodnik lokalny „Obserwator

 

Jury po obejrzeniu  programów artystycznych  przyznało  następujące  nagrody i wyróżnienia.

Za całokształt prezentacji:

I miejsce         Zespół Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach

II miejsce        Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy

III miejsce      Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy i Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Małopolskim

 

Zespoły wokalno – instrumentalne:

I miejsce         Zespół Szkół Agro – Technicznych  w Ropczycach

II miejsce        Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy

III miejsce      Zespół Szkół Zawodowych  Nr 1 w Dębicy

 

Shov:

I miejsce         Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Soliści:

Karolina Cielak          II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Claudia Dziopa            III Liceum Ogólnokształcące w Dębicy

Katarzyna Żabicka     II Liceum Ogólnokształcące  w Dębicy

 

Osobowość kabaretowa:

Renata Wrona            Zespół Szkół  Nr 2 w Dębica

 

Śpiewający saksofonista:

Sławomir Cieślikowski          Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy

 

Za seksapil:

Trio z Zespołu Szkół Agro – Technicznych  w Ropczycach

Agata Dziedzic, Magdalena Durał, Edyta Dubiel

Grand Prix

dla Agaty Dziedzic  z Zespołu Szkół Agro – Technicznych  w Ropczycach

Tygodnik lokalny „Obserwator” przyznał nagrodę Patrycji Węgrzyn wokalistce zespołu The Flowers z Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy

Sponsorami przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Dębicy, Urząd Miasta w Dębicy, Tygodnik lokalny „Obserwator”.

Organizator przeglądu Teresa Nurkowicz dziękuje paniom Marcie Cabaj, Beacie Gordon, Joannie Rakoczy, Beacie Szypułce za przygotowanie młodzieży do udziału w kategorii zespół i shov, pani  Grażynie Auguścik za dekorację oraz paniom Agacie Wiktor, Małgorzacie Gawlik, Katarzynie Przewoźnik za opiekę nad klasami 1a, 1b, 1g2, 3a, 3b, 3c, 3r, 3rf.

Serdeczne podziękowania należą się również uczniom występującym w kategorii shov i zespół oraz prowadzącym:

 1. Natalii Wałędze, Marcinowi Skórskiemu, Piotrowi Zimie z  1a
 2. Kamili Wymysłowskiej, Sebastianowi Szostakowi z 1b
 3. Dominice Żońcy z 2a
 4. Bartłomiejowi  Wałędze z 2c
 5. Klaudii Głowackiej, Kindze Kubisztal z 1g1
 6. Gabrieli Pytel, Wiktorii Wiktor, Natalii Sąsiadek, Karolowi Mrozowi, Karolinie Jedynak, Sabinie Bocheńskiej z 1g2
 7. Monice Czech, Natalii Bielatowicz, Joannie Baran z 2g1
 8. Marice Blezień, Krzysztofowi Braun z 2rg
 9. Klaudii Bizoń, Dominice Podolec, Monice Nagórzańskiej z 3r
 10. Karolinie Brzostowskiej, Anicie Zimie, Mateuszowi Bizoń, Piotrowi Rybie, Jakubowi Stolarczykowi z 3rf
 11. Maciejowi Mądro z  4f

Ponadto podziękowania należą się:

Alicji Wolak, Sylwii Trojan, Aleksandrze Kaczce, Anecie Świerczek, Klaudii  Kubalicy, Anecie Peterze z klasy 3a za przygotowanie dekoracji, Sabinie Krasoń, Ewelinie Siembab, Annie Wilk i Łukaszowi Niziołkowi  z klasy 3rf za obsługę gastronomiczną, Maciejowi  Czarnikowi z 3rf za robienie zdjęć, Piotrowi Niedbalec i wszystkim uczniom klasy 3c za całokształt prac związanych z witaniem gości, dyżurach przy drzwiach, sprawną obsługę szatni, sklepiku  oraz Jakubowi Żmudzie, Mikołajowi Bocheńskiemu z klasy 1c, Michałowi Czerepakowi z klasy 2g1 za obsługę techniczną sprzętu.

Quiz wiedzy o Irlandii

Dnia 24.03.2014 w naszej szkole odbył się quiz wiedzy o Irlandii.

Do zabawy zaproszone zostały klasy trzecie. Mogły one sprawdzić zasób swojej wiedzy na temat szmaragdowej wyspy.

Quiz zawierał pytania  w kategorii: historia, geografia, literatura, kino, muzyka, kuchnia zwyczaje i inne.

Zwycięzcą okazała się klasa 3 R, która w nagrodę otrzymała jednorazowy kupon zwalniający klasę z odpowiedzi z języków obcych.

Spotkanie z Michałem Rusinkiem

W środę 19 marca 2014 r. uczniowie klasy Ia uczestniczyli w spotkaniu autorskim z p. Michałem Rusinkiem. Impreza, zorganizowana przez MiPBP w Dębicy, odbyła się o godz. 13.00 w czytelni biblioteki publicznej.

Michał Rusinek jest literaturoznawcą (wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim), tłumaczem z języka angielskiego, kieruje Fundacją Wisławy Szymborskiej oraz
pisze książki dla dzieci (jedną z nich, „Powieki” zadedykował pamięci J. Korczaka).
Podczas spotkania – na życzenie publiczności – opowiedział o swojej pracy u Wisławy Szymborskiej i o działalności fundacji Jej imienia. Następnie przeszedł do wykładu o literaturze żartobliwej (tu sięgnął do starożytnych filozofów: Platona i Arystotelesa) i zaprezentował przykłady zabawnych utworów literackich, między innymi limeryki. Tworzeniem takich utworów lubiła też bawić się Szymborska, która wymyśliła nowe gatunki literackie (moskaliki, lepieje czy odwódki).

Po zakończeniu pogadanki chętni mogli porozmawiać z pisarzem i otrzymać jego autograf.

MaGa

??????????????????????????????? ???????????????????????????????