Daily Archives: 7 kwietnia 2014

X Międzyszkolny Konkurs Modeli Redukcyjnych ”OGNIWKO 2014”

zorganizowali i przeprowadzili w dniach 21- 23. 03. 2014 r. członkowie Szkolnego Koła Historyczno Modelarskiego „Ogniwko” działającego przy ZSE w Dębicy pod opieką pana Wojciech Szerszenia przy szczególnej pomocy organizacyjno – menedżerskiej Pani Joanny Mazurkiewicz i Panów Janusza Chmiela i Artura Getlera.

W konkursie wzięło udział 32 modelarzy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Dębicy, Rzeszowa, Tarnowa, Leżajska, Stasiówki, Słotowej, Lubziny. Wystawili oni 103 modele plastikowe i kartonowe. ZSE reprezentowały uczennice z klasy IVf: Anna Kubica i Małgorzata Stefan. Jury w składzie: Panowie Eligiusz Szuty
z Leżajska oraz Jerzy Bielecki, Janusz Chmiel, Artur Getler i Wojciech Szerszeń z Dębicy oceniało prace w dwóch grupach wiekowych- osobno uczniowie szkół podstawowych, osobno uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Modele sklasyfikowane były
w kategoriach: plastikowe i kartonowe- pojazdy (bojowe i cywilne), samoloty, okręty, figurki, dioramy i budowle.

Równolegle z przeglądem modeli 22 marca odbył się konkurs historyczny dotyczący udziału Polaków w walkach na frontach II wojny światowej. W tym konkursie udział wzięło 5 uczniów. Ich prace oceniali pani Joanna Mazurkiewicz i pan Wojciech Szerszeń.

Poza pracami konkursowymi do udziału w imprezie zaproszeni zostali starsi modelarze, którzy zaprezentowali ok. 100 replik kartonowych i plastikowych.

Poziom konkursu był wysoki. Docenienie pracy, wysiłku i pomysłowości modelarzy w postaci nagród było możliwe dzięki sponsorom. W tym roku tradycyjnie wsparli konkurs: Pan Janusz Urbanik- prezes firmy Ventor, Państwo Jolanta i Leopold Szczyrkowie, Pan Robert Pęczkowski z Wydawnictwa Stratus a także Pan Jerzy Bielecki i Pan Kazimierz Siwula oraz Powiat Dębicki, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Stowarzyszenie Mieszkańców Dębicy i Powiatu Dębickiego „Alternatywa”.
W dniu 23 marca o godz. 13.00 w obecności Pana Dyrektora Krzysztofa Góreckiego nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników konkursów.

Wyniki X Międzyszkolnego Konkursu Modeli Redukcyjnych „OGNIWKO 2014”.

Kategoria: Modele redukcyjne plastykowe

1.Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f

szkoły podstawowe

udział: Konrad Hodor.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Kamil Czarnecki

II miejsce Dawid Szela

III miejsce Anna Kubica

Udział:

Małgorzata Stefan, Wojciech Marć, Grzegorz Szerszeń.

2.Pojazdy cywilne i bojowe kołowe i gąsienicowe, w tym s-f

szkoły podstawowe

I miejsce Jakub Witalis

II miejsce Krzysztof Zapotoczny

III miejsce Julia Szerszeń.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Kamil Czarnecki

II miejsce Damian Marciniec

III miejsce Radosław Mazurkiewicz

Udział:
Grzegorz Szerszeń.

3.Pojazdy cywilne, w tym s-f

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Udział: Jakub Słota, Przemysław Pietras.

4.Figurki

szkoły podstawowe i przedszkola

I miejsce Kinga Szela

II miejsce Maria Szela

III miejsce Gustaw Giza.

5.Okręty i statki

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Udział: Maksymilian Marć.

6.Dioramy

szkoły podstawowe

Udział :
Jakub Wiatalis.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce ex aequo Kamil Czarnecki i Krzysztof Zajchowski

II miejsce Gzegorz Szerszeń

III miejsce Dawid Szela i Wojciech Marć.

Kategoria: Modele redukcyjne kartonowe

1.Pojazdy

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Jakub Liszcz

II miejsce Krzysztof Zajchowski

III miejsce Maksymilian Marć.

2.Okręty i statki

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Wyróżnienia: Krzysztof Zajchowski

Udział: Arkadiusz Cichoń i Kamil Siuzdak.

3.Samoloty, śmigłowce i inne pojazdy latające, w tym s-f

szkoły podstawowe

I miejsce ex aequo Natalia Śliwa i Bartłomiej Dudziński

II miejsce ex aequo Adam Szuty i Kamil Siuzdak

III miejsce ex aequo Małgorzata Siuzdak, Anna Gąsiorek i Mateusz Czucha.

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Krzysztof Koczwara

II miejsce ex aequo Jakub Liszcz i Piotr Szuty

III miejsce Arkadiusz Cichoń

Udział: Krzysztof Zajchowski

4.Budowle

Wyróżnienie: Jakub Liszcz

Udział: Jakub Liszcz

 

W konkursie historycznym dotyczącym udziału Polaków w walkach na frontach wojny światowej. I lokatę zdobył Paweł Kusibab z LO w Ropczycach, II miejsce przypadło Maksymilianowi Marciowi również z LO w Ropczycach, a III Radosławowi Mazurkiewiczowi z I LO w Dębicy.
Organizatorzy pragną szczególnie serdecznie podziękować wszystkim Sponsorom oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy za otwartość, wsparcie i zrozumienie tej inicjatywy, która jak mają nadzieję przyczynia się do rozwoju dzieci i młodzieży oraz propaguje alternatywę dla spędzania wolnego czasu i pomaga rozbudzać zainteresowania techniczne
i historyczne. Jednocześnie zapraszają na XI MKMR w 2015 r.

Rodacy Bohaterom – paczka dla kombatantów

rodacy_bohaterom

„Wielkanocna akcja pomocy polskim kombatantom na Kresach Wschodnich”

Pedagog szkolny  zachęca wszystkich uczniów do udziału w akcji charytatywnej „Wielkanocna akcja pomocy polskim kombatantom na Kresach Wschodnich”.

Akcja potrwa do 25 IV 2014 roku. Paczki żywnościowe oraz zrobione własnoręcznie kartki świąteczne należy składać w gabinecie pedagoga.

Rodacy Bohaterom – ogłoszenie do szkół - kliknij link, aby przeczytać więcej