Powiatowy Konkurs „CYWILIZACJA MIŁOŚCI”

By   27 listopada 2020

Weź udział w XIV edycji

 Powiatowego Konkursu „CYWILIZACJA MIŁOŚCI”

  JPII

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy pod patronatem Starostwa Powiatowego w Dębicy

ogłaszają XIV  Powiatowy Konkurs CYWILIZACJA MIŁOŚCI

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego oraz uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych

 Temat przewodni tegorocznej edycji Konkursu:

„Nie lękajcie się młodości”

Tematyka Konkursu jest związana z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie wzywał młodych ludzi do budowania cywilizacji miłości.

W orędziu na XVIII Światowy Dzień Pokoju skierował do młodzieży słowa :
„Nie lękajcie się swej młodości! Oto pierwsze wezwanie, jakie pragnę skierować do Was, ludzi młodych dnia dzisiejszego: nie lękajcie się! Nie lękajcie się Waszej młodości i Waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!”

Celem Konkursu jest uczczenie pamięci Ojca Świętego i przypomnienie, jak wielką nadzieję pokładał On w młodzieży.

Tegoroczny Konkurs odbędzie się w kategorii poetyckiej, w formule on-line.

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz klas VI – VIII szkól podstawowych z terenu powiatu dębickiego i odbędzie się w kategorii:

- POEZJA ( wiersz własnego autorstwa)

2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać drogą elektroniczną dwie prace.

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnika –> Kliknij aby pobrać Kartę zgłoszenia

Prace należy przesyłać do dnia 15 grudnia 2020 r. na adres: cywilizacjajp2@wp.pl

3. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 20 grudnia 2020 r. Informacja o wynikach zostanie przekazana na podany w korespondencji adres mailowy oraz na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe  w Dębicy.

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE!

  Organizatorzy Konkursu:
Barbara Podlasek  i  Małgorzata Drozdowska
Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy