Zajęcia profilaktyczne „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe…”

By   27 kwietnia 2014

Zajęcia profilaktyczne:

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić,

jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”?

 

W dniach od 3 marca do 14 kwietnia 2014 roku w naszej szkole w klasach I – III były prowadzone zajęcia profilaktyczne na temat grup nieformalnych. Zajęcia przeprowadził sierżant sztabowy pan Jacek Bator z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Tematem przeprowadzonych spotkań z młodzieżą była problematyka grup tj, blokersi, dresiarze oraz pseudokibice. Poruszano zagadnienie każdej z opisanych grup, jak ustrzec się przed wciągnięciem w ich szeregi.

Zachowania tych osób uzewnętrzniają się w postaci różnego rodzaju przestępstw takich jak: rozboje, pobicia, bójki itd. Incydenty te przenoszą się na osiedla, co stanowi poważne zagrożenie dla postronnych osób, które niekiedy stają się ofiarami działań tych grup. Zachowania te często połączone są ze spożywaniem alkoholu lub narkotyków.

Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych swojego postępowania. W grupach tych panuje powszechne przekonanie o bezkarności popełnianych czynów. Dlatego też istotne jest prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie opisanym wyżej zachowaniom. Adresatami tych działań powinna być młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także ich rodzice. Często osoby dorosłe nie przywiązują zbytniej uwagi do tego, gdzie przebywa ich dziecko, w jakim towarzystwie, co jest przedmiotem jego zainteresowania. Bierność postępowania rodziców staje się nie tylko przyczyną problemów w środowisku rodzinnym, ale również skutkuje wejściem młodego człowieka na drogę niezgodną z powszechnie obowiązującym prawem.

Ważna jest również przestroga kierowana do młodzieży, która nie jest zaangażowana w działalność tych nieformalnych grup, celem ustrzeżenia jej przed ich zgubnym wpływem.

Pedagog szkolny dziękuje panu Jackowi Batorowi za przeprowadzenie ciekawych zajęć.