Młodzież Ekonomika odkrywa swoje predyspozycje edukacyjno-zawodowe

By   18 marca 2015

W dniach od 9 do 13 marca 2015 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębicy we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Dębicy realizowało cykl spotkań z młodzieżą klas trzecich  pod nazwą: „Odkrywanie swoich predyspozycji zawodowych kluczem do świadomego wejścia na rynek pracy”.

 Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, możliwości zatrudnienia, zawodów uznawanych za deficytowe na lokalnym rynku pracy, wymagań  stawianych przez pracodawców oraz przeanalizować swoje cechy i predyspozycje zawodowe. Na zakończenie zajęć pośrednik pracy pani Agnieszka Wozowicz zapoznała młodzież z ofertami pracy oraz z problemami z którymi borykają się młodociani pracownicy ubiegający się o swoją pierwszą pracę.

Nie od dzisiaj wiadomo, że o sukcesie na rynku pracy świadczy przygotowanie które wiąże się z wiedzą przekazywaną właśnie na tego typu zajęciach.

Pedagog szkolny dziękuje Pani Agnieszce Wozowicz za przeprowadzenie zajęć.