Zbiórka elektrośmieci

By   11 marca 2014

25 i 26 marca 2014 r. (wtorek i środa)

w godzinach 7.30 – 15.00

boisko Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
ul. Ogrodowa 20

elektro_smiecie

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy biorą udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zmieniaj nawyki  – nie klimat”. W ramach zadań konkursowych organizują zbiórkę elektroodpadów. Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na  baterie.

Zgodnie z ustawą, elektrośmieci nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami do śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5 000 zł. Można je bezpłatnie oddać w punkcie zbierania lub w sklepie oferującym nowy sprzęt na zasadzie zamiany.

Zabroniony jest demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania, za co grozi kara od 2 000 do 100 000 zł.

Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień zużycia zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem i  skażeniem.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i  powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Są to: rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest, smary.

Operatorem gwarantującym właściwe i zgodne z prawem zagospodarowanie i przetworzenie elektroodpadów jest firma Remondis Electrorecycling.

Włącz się do akcji:

ELEKTROODPADY ZBIERASZ – KLIMAT WSPIERASZ

klimat