Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy na kolejnym już Erasmusie w Grecji!

By   19 listopada 2023

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy na kolejnym już Erasmusie w Grecji!

W dniach 16-27 października 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy wzięli udział w edukacyjnej mobilności w Grecji, realizowanej w ramach programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej, dzięki przyznanej szkole Akredytacji. Podczas tej niemal dwutygodniowej przygody, młodzież miała okazję nie tylko uczyć się w międzynarodowym środowisku, ale także pogłębiać swoje doświadczenia kulturowe.

Kontekst projektu:

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, 23 wybranych w drodze rekrutacji uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy oraz technik fotografii i multimediów, wyruszyli na mobilność edukacyjną do Grecji. Cele projektu były jasne: wzmocnienie kluczowych kompetencji, wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie poziomu nauczania oraz wzrost prestiżu szkoły na arenie międzynarodowej.

Grecka mobilność poprzedzona została etapem przygotowań uczniów do wyjazdu. Odbywały się obligatoryjne, pozalekcyjne zajęcia stacjonarne, część zajęć została przeprowadzona w formie zajęć e-learingowych. Były to zajęcia merytoryczne, językowe, kulturowe oraz pedagogiczno – organizacyjne.

Program Merytoryczny:

Uczniowie realizowali program merytoryczny, który zakładał 10 dni zajęć w różnorodnych, atrakcyjnych formach, jak np. warsztaty komputerowe, warsztaty w tawernie, wizytacja w wytwórni sera feta czy zajęcia terenowe. Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach nad przygotowaniem bloga oraz materiałów informacyjnych na temat gastronomii, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji smaków kuchni greckiej i polskiej. Uczniowie dzięki tej tematyce projektu rozwinęli umiejętności cyfrowe, poznając m.in. narzędzia do projektowania broszur i materiałów reklamowych. Ogromną wartością była współpraca i integracja z uczniami ze szkoły partnerskiej 5 LO w Katerini, dzięki czemu uczniowie rozwinęli swoje kompetencje językowe, interpersonalne oraz doświadczyli współpracy w międzynarodowych zespołach. Zajęcia odbywały się w języku angielskim.

Rezultaty materialne, które zostały wypracowane przez uczniów, w trakcie mobilności, dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsedebica.pl

 

Doświadczenia Kulturowe:

Oprócz intensywnych warsztatów uczniowie uczestniczyli w licznych aktywnościach edukacyjno-kulturowych. Zwiedzili najważniejsze zabytki Tesalii i Riwiery Olimpijskiej jak np. słynne Meteory. Wspaniały czas spędzili także na wyspie Skiathos, należącej do archipelagu Sporad. Ponadto uczestnicy projektu mieli okazję do nauki tradycyjnych greckich tańców, wizyty na lokalnym targu w Leptokarii oraz zwiedzania zabytków, takich jak Zamek Platamonas. Wędrując po tych malowniczych miejscach, uczniowie doświadczyli bogactwa kultury i historii Grecji.

Podsumowanie:

Projekt Erasmus+ nie tylko dostarczył uczestnikom cennej wiedzy i umiejętności, ale także dał im możliwość poznania kultury i tradycji Grecji z pierwszej ręki. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do rozwoju osobistego uczniów, ucząc ich otwartości, zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Na zakończenie projektu, które miało miejsce w obecności dyrektora ZSE w Dębicy, Pana Krzysztofa Góreckiego, uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Program Erasmus+ pokazuje, jak ważne są międzynarodowe doświadczenia dla rozwoju młodych ludzi oraz jak korzystne mogą być dla szkół, które angażują się w takie inicjatywy.

Dokładną relację z mobilności można przeczytać na profilu szkoły, poświęconemu realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych: www.facebook.com/MobilnosciEuropejskieZSEDebica

Rezultaty materialne, które zostały wypracowane przez uczniów, w trakcie mobilności, dostępne są na stronie:
http://rezultat.mobilnoscizsedebica.pl/