Daily Archives: 28 marca 2023

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PIENIĄDZA 2023

GLOBAL MONEY WEEK to coroczna światowa kampania promująca działania, których celem jest poprawa świadomości finansowej młodych ludzi. 11. edycja GMW odbyła się w dniach 20-26 marca 2023 r.

„Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość”  tak brzmiało hasło przewodnie  Światowego Tygodnia Pieniądza 2023. Tegoroczny temat GMW koncentrował się na zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu świadomości konsekwencji indywidualnych zachowań finansowych nie tylko dla własnej przyszłości finansowej, ale także dla środowiska i społeczeństwa.

Kampania GMW zwraca uwagę na to, jak ważne jest, aby młodzi ludzie rozwijali zdrowe nawyki finansowe, wiedzę, postawy i zachowania od najmłodszych lat, aby wiedzieli, jak zarządzać swoimi finansami osobistymi przez całe życie. Stanowi to podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych na przyszłość.

W tym roku w ramach propozycji programowej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował cykl webinariów GMW adresowanych do uczniów oraz nauczycieli.

Uczniowie naszej szkoły z klasy 2a, 1c, 1ab oraz 1a uczestniczyli w webinariach o następującej tematyce:

 „Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami?” tematyka spotkania dotyczyła zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla środków finansowych użytkowników urządzeń mobilnych.
W trakcie webinarium omówione zostały m.in. najczęściej stosowane metody ataków, sposoby działania złośliwego oprogramowania, najczęściej popełniane błędy wpływające na bezpieczeństwo, jak również dobre praktyki służące jego poprawie.

„Interaktywna edukacja – bezpieczne finanse w sieci”  w tym webinarium zwrócono uwagę na aktualne problemy konsumenckie, podstawowe prawa, jakie przysługują konsumentom ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa, pokazując jak rozpoznać oszustwa w Internecie. Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie”, o którym opowiadano podczas webinarium, ma na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie praw konsumenckich w Internecie. Oparty jest na bezpłatnym narzędziu edukacyjnym konsument.edu.pl – symulatorze, który stwarza potencjalne realne zagrożenia, na które można trafić w Internecie, uczy odróżniania prawdziwej oferty od pułapki.

„System gwarantowania depozytów w Polsce” Celem webinarium było dostarczenie podstawowej wiedzy na temat bankowości w Polsce i systemu gwarantowania depozytów w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

„Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie?” W trakcie webinarium omówiono m.in. zagadnienia ataków phishingowych, zagrożenia czyhające w mediach społecznościowych, oszustwa na portalach sprzedażowych oraz oszustwa inwestycyjne.

Sabina Rumin-Tworzydło

GMW2023-2