Daily Archives: 1 marca 2023

REKRUTACJA – „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry – edycja 2”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry – edycja 2” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071162 realizowanego w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, Sektor: Edukacja Szkolna.

plakat rekrutacja

W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

Ponadnarodowa mobilność w Dębicy

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego, dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wzorcowe strony internetowe o tematyce związanej z przedsiębiorczością na poziomie regionów, stworzą wielojęzyczne profile w mediach społecznościowych, zaprojektują skuteczną kampanię marketingową w Internecie wybranych przez siebie produktów i usług.

Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć fanpejdże na Facebooku i strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Do udziału w naborze zapraszamy uczniów i uczennic z klas II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum reklamy, technikum fotografii i multimediów, technikum ekonomisty, technikum handlowca oraz technikum rachunkowości. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 25 osób oraz lista rezerwowa (4 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Finansowanie

Inicjatywa „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry – edycja 2” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071162 realizowanego w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, Sektor: Edukacja Szkolna.

 

Ważne terminy

01.03.2023 – rozpoczęcie rekrutacji

08.03.2023 – zakończenie zbierania aplikacji

09.03.2023 – publikacja listy wstępnej

10.03.2023 – czas na ewentualne odwołania

10.03.2023 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Martą Wypasek Koordynatorem projektu.

 

 Dokumenty do pobrania (docx):
Kliknij odnośnik, aby pobrać plik

Regulamin Rekrutacji Uczniów
Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia
Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Przedsięwzięcia
Zał. 3 Instrukcja wypełniania zgłoszeń
Zał. 4 Wzór umowy z uczestnikiem
Zał. 5 Program projektu i opis rezultatów końcowych