Daily Archives: 13 maja 2015

Spotkanie z Bohaterem

12

„Trzeba, aby ta pamięć o przeszłości trwała

i ci co pamiętają winni przypominać o tych, co odeszli”

                                                              Jan Paweł II

 

28 kwietnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych mieli zaszczyt uczestniczyć w „Spotkaniu z Bohaterem” – kombatantem, żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych por. Henrykiem Atemborskim „Pancernym”.

 

Henryk Władysław Atemborski syn Józefa i Julii Kowalskiej urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Łodzi. Rodzice pochodzili z Żytomierza. W okresie wojny związany był z partyzantką ziemi kieleckiej. Po wojnie został aresztowany i w następstwie prześladowany przez władze komunistyczne. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem, założycielem PTTK WSK Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie, gdzie pracował jako inspektor BHP w Zakładach Chemicznych.

Był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku w 1981 r.

Posiada wiele odznaczeń m.in. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (1955), Krzyż Partyzancki (1995), Krzyż Więźnia Politycznego (1997), Krzyż Semper Fidelis (1980), Order Przelanej Krwi za Ojczyznę (1997), Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1997), Odznakę Weterana Walki o Niepodległość, Złoty Krzyż Zasługi RP (2001).

Jest przewodnikiem i instruktorem krajoznawstwa PTTK. Jego pasja to turystyka piesza, górska i rowerowa, a ostatnio pan Henryk przerzucił się na motocykl.

Polskę zjeździł wzdłuż i wszerz na rowerze. W dniach 5.05.2002 – 22.04.2003 odbył samotną rowerową podróż dookoła Europy. Zwiedził kilkadziesiąt europejskich krajów – Hiszpanię, Francję, Turcję, Grecję, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Słowację, Niemcy, Holandię, Finlandię, Norwegię, Szwecję, Danię, Anglię. W 2012 roku objechał Wyspy Brytyjskie motorowerem.

 

Pan Henryk wzbudził ogromne zainteresowanie młodzieży, opowiadając o swoich poczynaniach w czasie II wojny światowej oraz czasach powojennych.
Wystąpienie rozpoczął od pouczającej lekcji, w której zawarł m.in. definicję dobra i zaapelował do uczniów o to, by dbali o losy własnej Ojczyzny. Wyjaśnił na czym polega znaczenie słów BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

W krótkich dygresjach wspominał też samotną podróż rowerową dookoła Europy, którą odbył w wieku 75 lat.

 

Wizyta zakończyła się wręczeniem kwiatów oraz podziękowaniem za wspaniałą lekcję życia, historii i patriotyzmu.
Uczniowie żegnali „Pancernego” na stojąco, gromkimi brawami.

 

               Beata Szypułka

 

Pożegnanie abiturientów

pożegabit

24 kwietnia 2015 r. kolejny rocznik abiturientów opuścił mury naszej Szkoły.

Uroczystość związana z pożegnaniem maturzystów rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Dębicy.

Część oficjalna odbyła się w DK Śnieżka.

W uroczystości wzięli udział : 

  •     Przewodniczący Rady Powiatu pan Mateusz Smoła,
  •    Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy pani Barbara Pelczar – Białek, 
  •    w imieniu Burmistrza Miasta Dębica Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty pan Ireneusz Kozak,
  •    Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych pani Teresa Lesiak,
  •   przyjaciel Szkoły, krwiodawca pan Zbigniew Szurek,
  •     przedstawiciele Rodziców,
  •     Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych,
  •     Grono Pedagogiczne,
  •     przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,
  •    i oczywiście bohaterowie uroczystości, tegoroczni Maturzyści.

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły głos zabrał Dyrektor pan Krzysztof Górecki.  Skierował on wiele ciepłych, pełnych troski słów do maturzystów, życzył im powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych oraz sukcesów na kolejnych etapach życia. Następnie uczennica klasy IIg2 Wiktoria Wiktor odczytała wiersze o klasach maturalnych, których autorami byli uczniowie tych klas wraz z wychowawcami.

Głos zabrała również Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego pani Teresa Lesiak, która podziękowała nauczycielom za ciężką pracę włożoną w wychowanie i edukację młodzieży.

Pani Barbara Pelczar – Białek w swoim przemówieniu wspomniała ucznia naszej Szkoły świętej pamięci Dawida Marcia i zwróciła młodzieży uwagę na wartość, ale i wielką kruchość życia.

W dalszej części uroczystości odbyło się podsumowanie czteroletniej nauki w ZSE w Dębicy, wręczenie nagród wyróżnionym uczniom i listów gratulacyjnych rodzicom.

Za bardzo dobre wyniki w nauce dyplomy i nagrody książkowe otrzymały uczennice: Sylwia Trojan IVA, Alicja Wolak IVA, Aneta Petela IVA, Klaudia Kubalica IVA, Katarzyna Stanek IVF, Katarzyna Augustyn IVF, Marta Łączak IVG, Joanna Owca IVR.

Za wzorową frekwencję wyróżnienia otrzymali: Sylwia Trojan IVA, Aneta Petela IVA, Edyta Pasik IVA, Alicja Wolak IVA, Klaudia Kubalica IVA, Jacek Baran IVC, Dominik Mordel IVC, Katarzyna Augustyn IVF, Katarzyna Szczepanek IVF, Marta Łączak IVG, Magdalena Pociask IVG, Joanna Szerszeń IVR, Katarzyna Zarychta IVR, Tomasz Zdziebło IVR.

Za pracę społeczna na rzecz szkoły, klasy i środowiska pochwały otrzymali uczniowie: Karolina Maduzia IVA, Sylwia Trojan IVA, Karolina Stan IVA, Alicja Wolak IVA, Edyta Lesiak IVC, Rafał Kita IVC, Jacek Baran IVC, Dominik Mordel IVC, Patryk Kubas IVC, Katarzyna Stanek IVF, Klaudia Bizoń IVR, Urszula Błądzińska IVR, Joanna Owca IVR, Edyta Kononowicz IVR, Michał Kosiński IVR, Katarzyna Kukułka IVR, Magdalena Zaborowska IVR, Katarzyna Zarychta IVR, Karolina Brzostowska IVRF, Jakub Stolarczyk IVRF, Piotr Ryba IVRF, Mateusz Bizoń IVRF, Gabriela Jezuit IVRF, Maciej Czarnik IVRF, Krystian Bukowski IVRF, Michał Wnęk IVRF, Iwona Kuszowska IVRF, Magdalena Nowak IVRF, Paulina Ligęzka IVRF, Joanna Kuszowska IVRF, Łukasz Niziołek IVRF.

 Za pracę społeczną podziękowano rodzicom klasy IV R: Krystynie i Romanowi Bizoniom, Marii i Zbigniewowi Błądzińskim, Beacie i Bogusławowi Kosińskim, Alicji i Wiesławowi Owcom, Beacie i Sławomirowi Rachwałom, Annie i Waldemarowi Wolickim, Annie i Ryszardowi Żółkiewskim.

Podziękowania i nagrodę książkową za pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego otrzymała Edyta Lesiak.

Za najcenniejszy dar w postaci krwi nagrody i dyplomy z rąk prezesa Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi pani Alicji Lipy oraz zasłużonego działacza HDK pana Zbigniewa Szurka otrzymali następujący krwiodawcy: Łukasz Lipiński IVG, Patryk Kubas IVC, Mateusz Bizoń IV RF, Dawid Jurczyk IVC, Piotr Ławryniuk IVC, Dominik Mordel IVC, Cezary Kujawski IVC, Karolina Drąg IVF, Iwona Kuszowska IV RF, Edyta Kononowicz IV R, Kinga Wilczyńska IVF, Paulina Piwowar IVG, Aleksandra Gurak IVG, Olga Trzaskuś IVG, Mariola Kubas IVG, Anna Staniszewska IVF, Karolina Stan IVA, Paulina Drąg IVA, Klaudia Wójcik IVF, Filip Tęcza IVF, Sylwia Kozioł IVG, Piotr Niedbalec IVB, Mariusz Falarz IVC, Aneta Kobos IVF, Karolina Maduzia IVA, Marta Wójcik IVA, Sławomir Książek IVF, Wiktoria Kania IVF, Angelika Skowron IVF, Katarzyna Trzaskuś IVF, Tomasz Nalepka IVF, Monika Łączak IVG, Angelika Zięba IVG, Urszula Błądzińska IVR, Patrycja Wiśniowska IVR, Bartłomiej Dobranowski IVG, Edyta Pasik IVA, Katarzyna Stanek IVF, Dominik Brandys IVF, Barbara Wierzbicka, IVF, Kamil Dzikowski IVB, Agnieszka Pytel IVG, Alicja Garncarz IVG, Magdalena Zaborowska IVR, Gabriela Jezuit IVRF, Magdalena Wróbel IVA, Kamila Paprocka IVG, Kinga Kaczka IVG.

Na koniec zgodnie z tradycją Ekonomika nagrodzono najlepszych absolwentów. Za wybitne osiągnięcia co roku przyznawana jest statuetka PRIMUS INTER PARES oraz Medal Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. W tym roku nominowanymi do tych zaszczytnych wyróżnień były uczennice: Karolina Brzostowska IVRF, Joanna Owca IVR, Katarzyna Stanek IVF, Sylwia Trojan IVA. „Pierwszą wśród równych sobie” została Sylwia Trojan, a Medal Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych otrzymała Katarzyna Stanek. Zwycięzcom i nominowanym gratulujemy tego wielkiego sukcesu!

W kolejnej części uroczystości młodzież Samorządu Uczniowskiego pożegnała swoich starszych kolegów przygotowując na tę okazję krótki montaż słowno – muzyczny, jak również prezentację multimedialną, dzięki której odżyły wspomnienia spędzonych wspólnie chwil. Czwartoklasiści otrzymali również pamiątkowe breloczki.

Następnie uczniowie klas maturalnych dziękowali panu Dyrektorowi, wychowawcom i całemu gronu pedagogicznemu za wspaniały czas, jaki spędzili w murach tej szkoły, za zdobytą wiedzę, opiekę, wyrozumiałość i życzliwość każdego dnia. To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku – tymi słowami Winstona Churchilla zakończyli swoje wystąpienie.  

Pożegnanie abiturientów zwieńczył spektakl teatralny zatytułowany „Nie zmuszaj mnie do nienawiści…” w wykonaniu Szkolnego Koła Teatralnego. Wśród aktorskiej trupy byli uczniowie klasy IV R, których pożegnalny występ był podsumowaniem czteroletniej pracy w ramach zajęć Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego pod kierunkiem pani Anny Szeli – Giza.

Po oficjalnej części uroczystości maturzyści udali się na spotkania ze swoimi wychowawcami. Niejedna łza zakręciła się w oku, bo były to ostatnie chwile spędzone wspólnie. Na pożegnanie maturzyści obiecali, że nie zawiodą swoich nauczycieli i czekające ich egzaminy zdadzą na 100%, czego z całego serca im życzymy!!!

Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Beaty Szypułki.

Beata Szypułka