Spotkanie z Bohaterem

By   13 maja 2015

12

„Trzeba, aby ta pamięć o przeszłości trwała

i ci co pamiętają winni przypominać o tych, co odeszli”

                                                              Jan Paweł II

 

28 kwietnia 2015 r. uczniowie klas pierwszych mieli zaszczyt uczestniczyć w „Spotkaniu z Bohaterem” – kombatantem, żołnierzem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych por. Henrykiem Atemborskim „Pancernym”.

 

Henryk Władysław Atemborski syn Józefa i Julii Kowalskiej urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Łodzi. Rodzice pochodzili z Żytomierza. W okresie wojny związany był z partyzantką ziemi kieleckiej. Po wojnie został aresztowany i w następstwie prześladowany przez władze komunistyczne. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem, założycielem PTTK WSK Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie, gdzie pracował jako inspektor BHP w Zakładach Chemicznych.

Był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku w 1981 r.

Posiada wiele odznaczeń m.in. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (1955), Krzyż Partyzancki (1995), Krzyż Więźnia Politycznego (1997), Krzyż Semper Fidelis (1980), Order Przelanej Krwi za Ojczyznę (1997), Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1997), Odznakę Weterana Walki o Niepodległość, Złoty Krzyż Zasługi RP (2001).

Jest przewodnikiem i instruktorem krajoznawstwa PTTK. Jego pasja to turystyka piesza, górska i rowerowa, a ostatnio pan Henryk przerzucił się na motocykl.

Polskę zjeździł wzdłuż i wszerz na rowerze. W dniach 5.05.2002 – 22.04.2003 odbył samotną rowerową podróż dookoła Europy. Zwiedził kilkadziesiąt europejskich krajów – Hiszpanię, Francję, Turcję, Grecję, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Słowację, Niemcy, Holandię, Finlandię, Norwegię, Szwecję, Danię, Anglię. W 2012 roku objechał Wyspy Brytyjskie motorowerem.

 

Pan Henryk wzbudził ogromne zainteresowanie młodzieży, opowiadając o swoich poczynaniach w czasie II wojny światowej oraz czasach powojennych.
Wystąpienie rozpoczął od pouczającej lekcji, w której zawarł m.in. definicję dobra i zaapelował do uczniów o to, by dbali o losy własnej Ojczyzny. Wyjaśnił na czym polega znaczenie słów BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

W krótkich dygresjach wspominał też samotną podróż rowerową dookoła Europy, którą odbył w wieku 75 lat.

 

Wizyta zakończyła się wręczeniem kwiatów oraz podziękowaniem za wspaniałą lekcję życia, historii i patriotyzmu.
Uczniowie żegnali „Pancernego” na stojąco, gromkimi brawami.

 

               Beata Szypułka