Author Archives: admin

Akcja charytatywna „Świąteczne Kartki Dobroczynne”

W okresie przedświątecznym nasza szkoła brała  udział w kampanii charytatywnej Świąteczne Kartki Dobroczynne.

akcja_charytatywna

Pieniądze za sprzedane kartki zostały przesłane do Stowarzyszenia Sursum  Corda i przeznaczone dla dzieci oraz  osób chorych i niepełnosprawnych.

Pedagog serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w tę szlachetną akcję.


zajęcia10 zajęcia11

 

Aktywizacja młodzieży

Od 14 lutego – 7 marca 2014r w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbywały się  spotkania uczniów klas III  z przedstawicielem Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy  panią Joanną Kluk.

Cel spotkania :

 1. Aktywizacja młodzieży
 2.  Przedstawienie sytuacji na dębickim rynku pracy
 3. Omówienie metod poszukiwania pracy
 4. Udzielenie uczniom  informacji dotyczących działalności Młodzieżowego Biura Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery.

Uczniowie zostali poinformowani o możliwości podjęcia pracy krótkoterminowej  min. przy inwentaryzacjach, wykładaniu towaru, rozdawaniu ulotek czy też jako hostessa lub promotor.

W trakcie spotkań uczniowie wykazali duże zainteresowanie, przedstawioną formą pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Pani Joanna Kluk zachęcała uczniów do odwiedzenia placówki MBP w Dębicy w celu określenia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobycia przydatnych informacji dotyczących pisania CV oraz listu motywującego, zdobycia informacji dotyczących szkolnictwa oraz pracy.

Pedagog szkolny składa serdeczne podziękowania pani Joannie Kluk za przeprowadzenie zajęć z uczniami naszej szkoły.

Zbiórka elektrośmieci

25 i 26 marca 2014 r. (wtorek i środa)

w godzinach 7.30 – 15.00

boisko Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
ul. Ogrodowa 20

elektro_smiecie

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy biorą udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zmieniaj nawyki  – nie klimat”. W ramach zadań konkursowych organizują zbiórkę elektroodpadów. Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na  baterie.

Zgodnie z ustawą, elektrośmieci nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami do śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5 000 zł. Można je bezpłatnie oddać w punkcie zbierania lub w sklepie oferującym nowy sprzęt na zasadzie zamiany.

Zabroniony jest demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania, za co grozi kara od 2 000 do 100 000 zł.

Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień zużycia zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem i  skażeniem.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i  powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Są to: rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest, smary.

Operatorem gwarantującym właściwe i zgodne z prawem zagospodarowanie i przetworzenie elektroodpadów jest firma Remondis Electrorecycling.

Włącz się do akcji:

ELEKTROODPADY ZBIERASZ – KLIMAT WSPIERASZ

klimat

Najlepszy w Konkursie Matematycznym – ma już indeks wyższej uczelni

DSCN0608m

W dniu 24 lutego 2014r. na Politechnice Lubelskiej odbyło się podsumowanie IV edycji konkursu

 „ Matematyka w technice dla technika”

organizowanego przez Politechnikę Lubelską oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie, Zespół Szkół nr 3 w Lublinie, pod patronatem Krzysztofa Żuka- Prezydenta Miasta Lublin i Krzysztofa Babisz – Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczeń klasy IV a Rafał Jabłoński  zdobył I miejsce i otrzymał indeks na 28 kierunków studiów na Politechnice Lubelskiej. W zawodach finałowych uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Gratulujemy

XII Rejonowy Przegląd Talentów Szkół Promujących Zdrowie

REGULAMIN KONKURSU

 1. XII Rejonowy Przegląd Talentów odbędzie się w miesiącu kwietniu.
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych należących do sieci szkół promujących zdrowie
 3. Kategorie konkursowe:
  • Wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
  •  Taniec
  •  Kabaret
  • Show
 4. Można wystąpić maksymalnie w 2 kategoriach
 5.   Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają potrzebne do prezentacji instrumenty    i materiały.
 6.  Prezentacja łączna każdej szkoły nie może przekraczać 15 minut ( czas liczony jest od momentu występowania danej szkoły, nie wlicza się czasu przygotowania do   występu).
 7.  Występującym może towarzyszyć grupa publiczności  z dwoma opiekunami (przy zgłoszeniu szkoły należy podać liczbę uczniów uczestniczących  w poszczególnych kategoriach, jak również liczbę publiczności).
 8.   Występujących oceniać będzie bezstronne jury.
 9.   Nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach
 10.  W przypadku nagrodzenia zespołu przysługuje jedna nagroda
 11.   W poszczególnych kategoriach można wzorować się na profesjonalnych  wykonawcach
 12.   Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 15 marca 2014 roku na adres:
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy
  im J. Korczaka
  ul Ogrodowa 20
  39-200 Dębica
  tel (fax) 0-14: 6702574
  z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz

  Przewidywany termin przeglądu – 2 IV 2014 rok

  Listę uczniów występujących w konkursie prosimy napisać na komputerze

  Prosimy o przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na występ.

CELE KONKURSU 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 2. Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
 3. Wdrażanie do współdziałania
 4. Zachęcanie do odkrywania i ujawniania własnych talentów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

Konkurs pięknego czytania 2014

Konkurs pięknego czytania 2014

DSC01418ak

Laureatką dziewiątego „Konkursu pięknego czytania” została Natalia Wałęga z kl. I a, która zaprezentowała baśń H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Impreza odbyła się we wtorek 18 lutego 2014 r. i wzięło w niej udział 12 uczniów z klas I-III.

 Konkurs zorganizowała biblioteka szkolna w ramach promocji kampanii społecznej: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”. Każdy uczestnik zaprezentował swoje umiejętności czytając wybrany przez siebie 3-minutowy fragment utworu literackiego. Jego kunszt oceniało jury  pod przewodnictwem prof. Beaty Baszak oraz przysłuchująca się publiczność.

 Jury wyróżniło następujących uczniów:

I miejsce:          Natalia Wałęga, kl. I a

II miejsce:        Natalia Ochab, kl. I a

III miejsce:      Mateusz Jaśkiewicz, kl. II c

Wyróżnienie: Krystyna Jawor, kl. II rg

                        Mirosława Maciejowska, kl. I b

Nagroda Publiczności:  Natalia Wałęga, kl. I a

DSC01414ak

 Wszyscy oni otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy I-III miejsca i Nagrody Publiczności dodatkowo książki, które ufundował Komitet Rodzicielski. Dyplomy i nagrody wręczyła laureatom dyr. Małgorzata Godycka.

Gratulujemy zwycięzcom,

a wszystkim uczestnikom

dziękujemy za udział w naszej imprezie!

 MaGa

VII Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych 2014

Szkolne Koło Teatralne z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w spektaklu pt. „Każdy ma swoje Westerplatte…”

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”.
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych.

                                                                                                 Jan Paweł II, Gdańsk 12 czerwca 1987 r.

W dniu 13.02.2014 r. Szkolne Koło Teatralne działające w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy wzięło udział w VII Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych Dębica 2014.
Na deskach Domu Kultury „Śnieżka” młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „Każdy ma swoje Westerplatte …”
Jest to opowieść o grupie młodych ludzi, poszukujących w życiu jakiegoś celu, autorytetu. Pośród życiowych meandrów i pułapek ów drogowskaz odnajdują w nauce i spuściźnie, jaką zostawił po sobie Ojciec Święty – Jan Paweł II. Wspomnienia jego wartościowych wskazówek pozostawionych młodym ludziom, anegdoty z jego życia i powroty do miejsc papieskiego pielgrzymowania pozwalają „paczce przyjaciół” w dokonywaniu właściwych życiowych wyborów…
Szkolne Koło Teatralne Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy dedykowało swój występ zmarłemu
w dniu 28 stycznia 2014 r. koledze i przyjacielowi – Dawidowi Marciowi.
Dawid odszedł dzień przed swoimi dziewiętnastymi urodzinami, jego losem stało się krótkie, pełne cierpień życie, napiętnowane chorobą. Mimo to Dawid był pełen radości i pasji życia, a dla nas na zawsze pozostanie wzorem człowieka pełnego godności, walczącego o każdy dzień…
Podczas zmagań teatralnych młodzież zaszczycili swoją obecnością rodzice Dawida: p. Wiesława
i p. Jacek Marciowie.

W przedstawieniu pt. „Każdy ma swoje Westerplatte…” udział wzięli:

Patrycja Barszcz – kl. II a,
Magdalena Bereś – kl. III r,
Klaudia Bizoń – kl. III r,
Urszula Błądzińska – kl. III r,
Monika Cymbor – kl. II a,
Arleta Hyz – kl. II a,
Monika Kędzior – kl. II a,
Edyta Kononowicz – kl. III r,
Michał Kosiński – kl. III r,
Anita Mielniczek – kl. II a,
Joanna Owca – kl. III r,
Natalia Ochab – I a,
Dominika Podolec – kl. III r,
Joanna Szerszeń – kl. III r,
Monika Szwed – kl. II a,
Natalia Wałęga – I a,
Michał Wolicki – kl. III r,
Magdalena Zaborowska – kl. III r,
Dominika Żońca – kl. II a,
Tomasz Żółkiewski – kl. III r;

Pomoc techniczna:
Dawid Rachwał – kl. III r i Tomasz Zdziebło – kl. III r;

Spektakl reżyserowała: p. Anna Szela-Giza

 

Konkurs „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

Zespół Szkół Ekonomicznych bierze udział w konkursie

BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

szkoła_bez_przemocy

DRODZY UCZNIOWIE!

W każdej szkole dochodzi do przemocy, a nie wszyscy wiemy, jakie zachowania należy uważać za przemoc. Przemoc to nie tylko uderzanie, szczypanie, bicie czy popychanie. Pamiętaj, że jesteś ofiarą przemocy także wtedy, gdy:

• jesteś przezywany,

• ktoś opowiada innym nieprawdziwe historie na Twój temat,

• jesteś ośmieszany przez swoich kolegów i koleżanki,

• ktoś niszczy lub zabiera Twoje rzeczy,

• ktoś kradnie Twoje pieniądze,

• w Internecie publikowane są obraźliwe informacje o Tobie,

• dostajesz obraźliwe sms-y lub telefony,

• nie chcesz iść do szkoły, bo boisz się spotkać swoich prześladowców.

 

Sprawcy najczęściej dobrze wiedzą, w jaki sposób mogą cię zranić. Gdy chcą Ci sprawić przykrość, złośliwie komentują:

• twój wygląd: wagę, kolor włosów, sposób ubierania,

• to, że dobrze się uczysz,

• to, że uczysz się gorzej,

• to, że nie masz pieniędzy,

• Twoją popularność w szkole,

• jeśli wyznajesz inną religię,

• nosisz okulary lub aparat słuchowy,

• masz wadę wymowy lub dysleksję.

Pamiętaj – niezależnie od tego, czego dotyczy prześladowanie i dokuczanie, to nie Twoja wina.

Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec innych osób.

 

Co możesz zrobić?

Jeśli jesteś prześladowany, koniecznie powiedz o tym komuś. Możesz powiedzieć przyjacielowi, nauczycielowi albo rodzicom. Pamiętaj, że prześladowanie samo się nie skończy, jeśli nikomu o tym nie powiesz. To nie jest łatwe. Możesz się wstydzić lub obawiać, że zmartwisz tym rodziców lub sprawisz im kłopot. Jeśli nie chcesz sam opowiedzieć o problemie, poproś np. kolegę, koleżankę, rodzeństwo, babcię lub dziadka, aby pomogli Ci o wszystkim opowiedzieć rodzicom. Jeśli zamiast mówić o problemie, wolisz o tym napisać – przygotuj list do rodziców i opisz, jak się czujesz. Pamiętaj, że w szkole zawsze jest Twój wychowawca lub inny nauczyciel, który powinien wiedzieć, gdy dzieje się coś złego. Spróbuj znaleźć taki moment, kiedy będziesz mógł powiedzieć mu o tym tak, aby nikt się nie zorientował. Możesz, np. zostać po lekcji prosząc o wyjaśnienie jakiegoś tematu. Jeśli masz większe zaufanie do innego nauczyciela lub pracownika szkoły (pedagog lub psycholog szkolny, pielęgniarka) – porozmawiaj z wybraną przez Ciebie osobą. Masz prawo do tego, aby

poczuć się bezpiecznie. Możesz wybrać także inną dorosłą osobę, której ufasz, np. lekarza. Osoba taka powinna znaleźć odpowiedni sposób, aby skontaktować się ze szkołą i Twoimi rodzicami, by ci pomóc.

Jak sobie radzić z prześladowaniem?

Sprawcy przemocy najczęściej działają bez świadków i dlatego potrafią przez dłuższy czas unikać konsekwencji. Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznych miejscach w szkole, gdzie jest wiele innych osób. Sprawcy nie lubią świadków. Jeśli pobiją Cię w szkole, natychmiast powiedz o tym nauczycielowi. Powiedz też rodzicom. Nie staraj się im oddawać – możesz zostać pobity lub wpaść w kłopoty. Bicie to napaść. W trudnej sytuacji zawsze proś o pomoc i wsparcie; nie obawiaj się wołać o pomoc do postronnych osób, mówiąc, np. „oni mi grożą”. Jeśli spotkasz osoby, które prześladują Cię, staraj się przede wszystkim spokojnie opuścić to miejsce tak szybko, jak to jest możliwe. W kontakcie ze sprawcami przemocy staraj się zachowywać pewnie i spokojnie, patrz im w oczy, bądź wyprostowany,

unikaj gestów lub min, które mogłyby ich sprowokować. Gdy ktoś zachowuje się wobec Ciebie w sposób, jakiego sobie nie życzysz, powiedz mu o tym jasno i wprost, np. ” Nie lubię, gdy to robisz. Chciałbym żebyś przestał”. Próbuj opierać się, gdy Ci grożą lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić. Stosuj w tym celu technikę „zdartej płyty”, powtarzając przez cały czas jedno zdanie, np. „Nie, nie zrobię tego”. Gdy Ci dokuczają lub przezywają Cię, możesz reagować na to za pomocą jakiegoś zdania, które ma pokazać, że to Cię nie dotyka w sposób, w jaki by chcieli, np. „”tak? no to co” lub ” możesz tak uważać” czy ” to możliwe”.

Opracowała Szot Małgorzata

Konkurs „Aktywni dla klimatu”

konkurs

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie „Aktywni dla klimatu”, który jest  częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych.

 Ekozespół tworzą uczniowie klasy 2g1 w składzie: Iwona Różak, Agnieszka Matuszkiewicz,  Monika Czech, Klaudia Maduzia i Monika Kosowska. Opiekunem grupy jest M. Szot

Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach. Jego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach podjętych zadań, uczestnicy zgłębią wiedzę na temat klimatu, poznają formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej dziedzinie. Ponadto nauczą się różnych form współpracy ze społecznością szkolną i lokalną oraz poznają zasady przeprowadzania akcji społeczno – promocyjnej zbiórki elektroodpadów w swoim regionie.

Kluczowe fakty Raportu IPCC:

 • Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło o 40% w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej.
 • Za wzrost średnich temperatur w okresie 1951-2010 odpowiada przede wszystkim aktywność człowieka.
 • W okresie od 1901 do 2012 r. średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o 0,89°C.
 • Od lat 50. XX wieku obserwujemy wzrost częstotliwości występowania fal upałów      i ulew.
 • W ostatnich dekadach (od 1979 roku) pokrywa lodowa w Arktyce kurczyła się w tempie 3,8% na dziesięciolecie, w ostatnich latach proces ten bardzo przyspieszył.
 • Do 2100 roku globalny poziom mórz i oceanów podniesie się o 26-81 cm.

 

Zatrzymanie wzrostu temperatury poniżej 2°C wymaga bardzo zdecydowanych działań ze strony ludzkości.