Author Archives: admin

Z głębokim żalem zawiadamiamy…

info

 

Za szybko… Nie w porę… Jeszcze nie teraz…
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są.
I żyją sobie obok nas…
Patrzą z miłością na nasze dni
I czasem się śmieją przez łzy…
[…]
Ci, co odchodzą, wciąż z nami są.
Czujesz ich pomoc, gdy jest źle.
Więc gdy z ciemnością rozmawiasz, to
Oni cię widzą, oni są…

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dn. 4.07.2020 r. zmarł w wieku 21 lat
Mateusz Madej,
absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy.

Z wielkim bólem żegnamy naszego Absolwenta.
W tych trudnych chwilach łączymy się z Rodziną w Jej smutku.
Przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego.

Dyrekcja, Wychowawca i Nauczyciele
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy.

Wybór ubezpieczyciela NW na rok szkolny 2020/2021

W dniu 28.07.2020r. o godz. 15.00 w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy przy ul. Ogrodowej 20 Rada Rodziców dokona wyboru ubezpieczyciela NW dla uczniów i pracowników szkoły na rok szkolny 2020/2021. 

Oferty ubezpieczenia NW prosimy dostarczać do sekretariatu szkoły w terminie do 27.07.2020 r. w godzinach 8.00 do 14.00 w formie elektronicznej, pocztowej lub osobiście.

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZA ROK 2019/2020

W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.
Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i wyróżnień dla najlepszych uczniów oraz podziękowanie im za ambitne podejście do powierzonych zadań.
Bardzo dobre wyniki w nauce, czyli osiągnięcie średniej ocen powyżej 4,75 i otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem uzyskali:
Klasa 1a:
- Natalia Fijołek
Klasa 1a1:
- Katarzyna Pietrucha
- Łucja Sokołowska
- Gabriela Szumańska
Klasa 1g1:
- Aleksandra Jasińska
- Natalia Nowak
Klasa 2a:
- Paulina Chochół
- Gabriela Korzeniowska
- Gabriela Nylec
- Anna Pietrucha
- Karolina Podrazik
- Regina Raś
- Daniel Różański
- Aleksandra Rynkar
- Patrycja Wałęga
Klasa 2g2:
- Daria Klich
- Katarzyna Kośniowska
Klasa 3a:
- Aleksandra Gromadzka

Naszych uczniów nagradzamy nie tylko za szczególne osiągnięcia edukacyjne, ale też za wzorową frekwencję. Stuprocentową obecnością na zajęciach w Ekonomiku mogą pochwalić się następujący uczniowie:
Klasa 1a:
- Patrycja Socha
- Aleksandra Rymut
- Gabriela Wałęga
Klasa 1a1:
- Kacper Cieślak
Klasa 1b1:
- Karolina Borek
Klasa 1c1:
- Aleksandra Gawlik
- Paulina Kamińska
- Bartosz Piękoś
Klasa 1lc:
- Katarzyna Kuta
Klasa 1g:
- Wiktoria Rydel
Klasa 1g1:
- Aleksandra Kordela
Klasa 2a:
- Regina Raś
- Daniel Różański
- Aleksandra Rynkar
Klasa 2g2:
- Urszula Hendras
- Katarzyna Kośniowska
Klasa 3a:
- Aleksandra Gromadzka
- Natalia Darłak
- Karol Szpara
Klasa 3c:
- Daria Hyz
- Justyna Pomykacz

Dwie nasze uczennice: Barbara Ciepiela z 2r i Anna Foks z 1c otrzymały nagrody w konkursie plastycznym „Woda, a zmiana klimatu”, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Dębica. Cieszymy się bardzo z sukcesu dziewcząt. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Wodociągi Dębickie.
Uroczystość zakończenia roku była okazją do rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez bibliotekę szkolną „Mistrz mowy polskiej”.
Mistrzynią mowy polskiej została – Aleksandra Rynkar z 2a. Drugie miejsce zajęła Monika Słota z 2r, natomiast na trzecim stopniu podium znalazła się – Karolina Podraza z 2a.

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!

 

UWAGA UCZNIOWIE KLAS: 1-3

egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE
24 i 25 sierpnia 2020 r.

24.08.2020 r. (poniedziałek) z przedmiotów:
g. 900 chemia (s. 1), język angielski (s. 11), matematyka (s. 13).

25.08.2020 r. (wtorek) z przedmiotów:
g. 900 język polski (s. 7), gospodarowanie zasobami rzeczowymi przedsiębiorstw (s. 10), technologia gastronomiczna (s. 25).

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

zakończenie roku 2020

 

Zapraszamy
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły
na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego w
piątek 26 czerwca o godzinie 8.00
do Kościoła pw Ducha Św. 

O godzinie 9.15 na małej sali gimnastycznej odbędzie się wręczenie nagród  uczniom za wyniki w nauce i najlepszą frekwencję.

Pozostali uczniowie odbiorą świadectwa wg następującego porządku:

- godz. 9.15 – odbiera świadectwa pierwsza połowa uczniów według dziennika

- godz. 9.30 – odbiera druga połowa uczniów.

Jeśli któryś uczeń  nie zechce odebrać świadectwa w tym dniu ze względu na obawę o zdrowie, to może zrobić to w każdym innym terminie w sekretariacie.

sale

OGŁOSZENIA związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół

- Zarządzenie nr 21/2019/20 z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

- Uchwała Nr 259/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZSE w Dębicy

- PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA REALIZACJ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W ZWIĄZKU Z APOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

- Zarządzenie nr 17/2019/20 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmiany terminów praktyk oraz zmiany terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  roku szkolnym 2019/20

- Informacja w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

 - Zarządzenie nr 16/2019/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany terminów praktyk oraz zmiany terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20

 - Zarządzenie nr 15/2019/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
   w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

 - Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania 
   w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

 - Organizacja pracy uczniów w czasie zawieszenia zajęć

 - Informacja dla uczniów i rodziców