Stowarzyszenie "Przyjaciół Ekonomika"

39-200 Dębica, ul. Ogrodowa 20
REGON 180075320 ● KRS 0000240070

Historia Stowarzyszenia


Pomysł powołania do życia Stowarzyszenia "Przyjaciół Ekonomika" zrodził się pod koniec 2004 roku.


Zarząd w latach 2005 – 2008

 • 14 stycznia 2005 roku odbyło się zebrania założycielskie, w którym wzięło udział 49 osób, głównie nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Przyjęto na nim uchwałę o założeniu Stowarzyszenia i jego nazwie, uchwalono Statut oraz dokonano wyboru władz
 • 2 września 2005 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
 • 3 marca 2008 roku odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia, podczas którego dokonano wyboru nowych władz


Skład Zarządu
 • Prezes: Małgorzata Ognisty
 • Wiceprezes: Anna Chmura
 • Wiceprezes: Szczepan Mroczek
 • Skarbnik: Maria Strzyż
 • Sekretarz: Zofia Szafińska

Komisja Rewizyjna
 • Przewodnicząca: Ewa Gołąb
 • Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Godycka
 • Członek: Jan Pociask


Zarząd w latach 2008 – 2011

 • Walny Zjazd podjął uchwałę w sprawie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
 • 24 lipca 2008 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego
 • 18 kwietnia 2011 roku odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru nowych członków Zarządu

Skład Zarządu
 • Prezes: Agnieszka Matłok
 • Wiceprezes: Anna Chmura
 • Wiceprezes: Szczepan Mroczek
 • Skarbnik: Anna Kluz
 • Sekretarz: Dominika Pyka
 • Członkowie: Marta Wypasek, Aneta Wota

Komisja Rewizyjna
 • Przewodnicząca: Anna Didyk - Żołądek
 • Wiceprzewodnicząca: Dorota Falarz
 • Członek: Jan Pociask