Stowarzyszenie "Przyjaciół Ekonomika"

39-200 Dębica, ul. Ogrodowa 20
REGON 180075320 ● KRS 0000240070

Cele i zadania Stowarzyszenia


Stowarzyszenie "Przyjaciół Ekonomika" działa na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy poprzez wspieranie działań na rzecz edukacji, kultury i sportu oraz pomoc w utworzeniu nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:
  1. Inicjatywę, dążenie i wspieranie budowy nowego obiektu hali sportowej przy budynku szkoły, przy ul. Ogrodowej
  2. Wspieranie prac na rzecz zagospodarowania przyszkolnego terenu, boiska sportowego, pod cele kształcenia w duchu ekologii, sportu, poszanowania środowiska i mienia publicznego
  3. Zagospodarowanie czasu pozaszkolnego młodzieży poprzez upowszechnianie zajęć sportowo kulturalnych, odpowiedniego zachowania i poszanowania wartości, tradycji, dóbr kultury
  4. Wspomaganie rozwoju placówki oświatowej w spełnianiu wielofunkcyjnej roli edukacyjno – wychowawczo - usługowej, dla społeczności lokalnej
  5. Wspieranie działań na rzecz nauki, oświaty, i wychowania oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do zaspokojenia nowych wyzwań edukacyjnych

Zadaniem Stowarzyszenia jest współpraca z instytucjami, placówkami badawczymi, sektorem biznesu na rzecz społeczeństwa Powiatu Dębickiego.