Stowarzyszenie "Przyjaciół Ekonomika"

39-200 Dębica, ul. Ogrodowa 20
REGON 180075320 ● KRS 0000240070

Działalność


Rok 2014
 • 1 marca - 30 kwietnia 2014 - realizacja zadania publicznego
  „Styl odżywiania a choroby cywilizacyjne – konkurs i konferencja” współfinansowanego przez Powiat Dębicki.
 • 18 marca 2014 - zainaugurowanie III edycji projektu konferencją
  na temat:
  Otyłość – problem współczesnych ludzi
 • 1 kwietnia 2014 - odbycie się w szkole pokazu konkursowego:

  Wielkanoc na polskim stole
  Tym razem jednak obsada konkursu była międzynarodowa. W rywalizacji udział wzięły zespoły z Ukrainy, Słowacji oraz z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku i oczywiście reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych, które zaprezentowały wielkanocne stoły z tradycyjnymi potrawami narodowymi i regionalnymi.

  W efekcie realizacji tego zadania, dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Dębickiego, zakupiliśmy cenne nagrody dla uczestników konkursu oraz sprzęt AGD do pracowni gastronomicznych o wartości 650 złotych.
Rok 2013
 • 19 marca 2013 - odbycie pokazu Wielkanoc na polskim stole
 • 10 kwietnia 2013 - konferencja popularno-naukowa, której temat brzmiał Anoreksja i bulimia

  Jego celem było kultywowanie kulinarnych tradycji narodowych i regionalnych, propagowanie zdrowego stylu życia, przekazanie wiedzy o związkach między stylem odżywiania a chorobami cywilizacyjnymi.

Rok 2012
 • 15 marca - 30 kwietnia 2012 - Styl odżywiania a choroby cywilizacyjne – konkurs i konferencja
 • 29 marca 2012 - odbycie w szkole pokazu i konkursu Wielkanoc na polskim stole

  Rywalizowali w nim uczniowie klas II i III technikum gastronomicznego. Wielkanocne stoły z tradycyjnymi potrawami przygotowało 12 zespołów. Tradycyjny stół podkarpacki zaprezentowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zawady.
 • 20 kwietnia 2012 - Styl odżywiania a choroby cywilizacyjne

  Konferencja połączona z pokazem potraw z warzyw i owoców oraz napojów dietetycznych. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 2000 złotych nowa pracownia gastronomiczna i pracownia obsługi konsumenta zostały doposażone w: wózek kelnerski, pucharki do deserów, komplet garnków, szklanki do napojów, dwie ścienne tablice korkowe.

Lata 2005-2010
Członkowie Stowarzyszenia "Przyjaciół Ekonomika" podjęli szereg działań wynikających z zadań celów statutowych, między innymi:

 • W czerwcu 2005 r. w ramach Edukacji Europejskiej został zorganizowany przez Wydział Edukacji Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy Piknik Europejski połączony z Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej. Członkowie Stowarzyszenia wraz z młodzieżą przygotowali Pokaz Kuchni Europejskich połączony z degustacją potraw kuchni włoskiej, francuskiej i polskiej. Podczas tego Pikniku odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce
 • Propagując zdrowy styl życia, dbając o rozwój fizyczny naszej młodzieży zorganizowano rozgrywki turnieju Piłki Siatkowej w ramach Szkół Stowarzyszonych w UNESCO. W Turnieju uczestniczyły: LO z Lublina, LO z Biłgoraja, LO z Puław i ZSE Dębica. Pozyskano sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla uczestników Turnieju
 • Rok szkolny 2005/2006 był rokiem Jubileuszowym – członkowie Stowarzyszenia współpracowali przy organizacji uroczystości Jubileuszu Obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy połączonej z poświęceniem Sztandaru Szkoły. W ramach współpracy wykonano następujące działania:
  • przygotowano szczegółowy program obchodów i zrealizowano wszystkie zadania
  • opracowano projekt odznaki "Przyjaciel Ekonomika"
  • przekazano pozyskaną z wpłat sponsorów kwotę ponad pięciu tysięcy złotych na obchody Jubileuszu oraz wykonanie Sztandaru
 • Zorganizowano konferencję

  Merytoryczne przygotowanie kadry organizacyjnej do działania w wolontariacie młodzieży na terenie powiatu dębickiego

  w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Powiat Dębicki
 • Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla uczniów na temat "Skutki wprowadzenia Euro w Polsce"
 • Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej o fachową literaturę