Stowarzyszenie "Przyjaciół Ekonomika"

39-200 Dębica, ul. Ogrodowa 20
REGON 180075320 ● KRS 0000240070

Działalność


Rok 2017

1. Realizacja projektu: Organizowanie zajęć, przeglądów, konkursów i innych alternatywnych form edukacji
Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Miasta Dębica Okres realizacji projektu 1 luty 2014 r. do 30 listopada 2017 r. Kwota dotacji: 3500,00 zł.
Organizowanie zajęć, przeglądów, konkursów i innych alternatywnych form edukacjito projekt cyklicznych spotkań dla uczniów szkół dębickich-zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności manualnych i technicznych oraz wiedzy historycznej. Zajęcia realizowane były w 3 formułach:
1. warsztaty modelarskie;
2. alternatywna edukacja historyczna w terenie;
3. udział w konkursach modelarskich.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zapoznali się z technikami wykonywania modeli redukcyjnych z plastiku- począwszy od wycinania z ramek wtryskowych, przez obróbkę i sklejanie, po malowanie farbami modelarskimi i nakładanie kalkomanii. Alternatywna edukacja historyczna dotyczyła zajęć terenowych prowadzonych w miejscach związanych z najnowszą historią naszego regionu - na Szlaku Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica w Gumniskach- Braciejowej oraz w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Efekty prac warsztatowych uczestnicy projektu zaprezentowali na konkursach modelarskich w Dębicy i w Rzeszowie oraz na wystawie modeli redukcyjnych w Strzyżowie.

Uczestnicy warsztatów posiedli wiedzę o wybranych zagadnieniach dotyczących historii II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem losów polskich żołnierzy i ziem polskich, pogłębili wiadomości na temat historii naszego regionu, poznali również techniki związane z wykonywaniem modeli i budowaniem replik pojazdów, samolotów, okrętów, figurek, a także dioram przedstawiających różne wydarzenia z przeszłości.

Projekt rozliczono w kwocie 5344,00 , w tym 3500,00 dotacji, 2404 wkład osobowy, 1000,00 – wkład rzeczowy.

2. Realizacja projektu: Festiwal zdrowego jedzenia i gotowania

Zadanie publiczne współfinansowane przez Powiat Dębicki
Okres realizacji projektu 30 kwietnia do 30 listopada 2017 r.
Kwota dotacji: 2000,00 zł.
Organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących i promujących zdrowie to projekt przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego zainteresowanych nowymi trendami w odżywianiu sprzyjającymi zachowaniu zdrowia.

Zadanie pod hasłem „Festiwal zdrowego jedzenia i gotowania” realizowane było w trzech etapach:
1. warsztaty kulinarne dla uczniów szkół gimnazjalnych;
2. konkurs kulinarny „Bez chleba żyć się nie da” związany z przypadającym 16 października Światowym Dniem Chleba;
3. konferencja podsumowująca festiwal w związku z Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania przypadającym na 08.11. 2017 r.

Podczas warsztatów kulinarnych, odbywających się w pracowniach gastronomicznych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy przy ul. Ogrodowej 20, 2-osobowe zespoły uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu dębickiego przygotowały po dwie potrawy z wykorzystaniem warzyw, owoców i kasz. Zdobywali wiedzę na temat przygotowania smacznych i zdrowych potraw z wykorzystaniem warzyw, owoców i kasz. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat racjonalnego odżywiania oraz pokazu prawidłowo zestawionej racji pokarmowej.


Konkurs kulinarny „Bez chleba żyć się nie da” dotyczył zastosowania pieczywa w potrawach. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz z Tarnowa. Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, a wszyscy uczestnicy nagrody – sprzęt AGD.

Konferencja podsumowująca festiwal odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy przy ul. Ogrodowej 20 z udziałem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W programie znalazły się dwa wykłady na temat „W obronie chleba naszego powszedniego czyli bochenkowi na ratunek”, „Czy warto odżywiać się zgodnie z zaleceniami najnowszej Piramidy Żywienia? ”, quiz wiedzy o żywieniu oraz pokaz zdrowej żywności.

Uczestnicząca w realizacji zadania młodzież gimnazjalna oraz szkół ponadgimnazjalnych poznała wybrane zagadnienia dotyczące najnowszej piramidy żywienia, wartości odżywcze pieczywa z różnych rodzajów mąki, różnorodne zastosowanie pieczywa w żywieniu, receptury na smaczne i zdrowe dania i przekąski.

Projekt rozliczono w kwocie 2905,81, w tym 2000,00 dotacji, 125,81 wkład własny, 780,00 wkład osobowy – świadczenia wolontariuszy.

Ze środków finansowych Stowarzyszenia wydatkowano 2311,58zł. Pieniądze przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz materiały promocyjne.

Rok 2016

VI edycja konkursu Wielkanoc na polskim stole pod hasłem „Potrawy narodowe i regionalne” współfinansowana przez Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”. Wielkanocne stoły z tradycyjnymi potrawami narodowymi i regionalnymi zaprezentowały drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego oraz Hotelová Akadémia J. Andraščíka z Bardejowa na Słowacji.

Ze środków finansowych Stowarzyszenia wydatkowano 3779 zł.

Pieniądze zostały przeznaczone na:
 • pomoce dydaktyczne;
 • doposażenie pracowni gastronomicznej;
 • nagrody dla uczestników konkursów;
 • organizację konkursu „Wielkanoc na polskim stole”;
 • zakup materiałów promocyjnych.
Rok 2014
 • 1 marca - 30 kwietnia 2014 - realizacja zadania publicznego
  „Styl odżywiania a choroby cywilizacyjne – konkurs i konferencja” współfinansowanego przez Powiat Dębicki.
 • 18 marca 2014 - zainaugurowanie III edycji projektu konferencją
  na temat:
  Otyłość – problem współczesnych ludzi
 • 1 kwietnia 2014 - odbycie się w szkole pokazu konkursowego:

  Wielkanoc na polskim stole
  Tym razem jednak obsada konkursu była międzynarodowa. W rywalizacji udział wzięły zespoły z Ukrainy, Słowacji oraz z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku i oczywiście reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych, które zaprezentowały wielkanocne stoły z tradycyjnymi potrawami narodowymi i regionalnymi.

  W efekcie realizacji tego zadania, dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Dębickiego, zakupiliśmy cenne nagrody dla uczestników konkursu oraz sprzęt AGD do pracowni gastronomicznych o wartości 650 złotych.
Rok 2013
 • 19 marca 2013 - odbycie pokazu Wielkanoc na polskim stole
 • 10 kwietnia 2013 - konferencja popularno-naukowa, której temat brzmiał Anoreksja i bulimia

  Jego celem było kultywowanie kulinarnych tradycji narodowych i regionalnych, propagowanie zdrowego stylu życia, przekazanie wiedzy o związkach między stylem odżywiania a chorobami cywilizacyjnymi.

Rok 2012
 • 15 marca - 30 kwietnia 2012 - Styl odżywiania a choroby cywilizacyjne – konkurs i konferencja
 • 29 marca 2012 - odbycie w szkole pokazu i konkursu Wielkanoc na polskim stole

  Rywalizowali w nim uczniowie klas II i III technikum gastronomicznego. Wielkanocne stoły z tradycyjnymi potrawami przygotowało 12 zespołów. Tradycyjny stół podkarpacki zaprezentowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zawady.
 • 20 kwietnia 2012 - Styl odżywiania a choroby cywilizacyjne

  Konferencja połączona z pokazem potraw z warzyw i owoców oraz napojów dietetycznych. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 2000 złotych nowa pracownia gastronomiczna i pracownia obsługi konsumenta zostały doposażone w: wózek kelnerski, pucharki do deserów, komplet garnków, szklanki do napojów, dwie ścienne tablice korkowe.

Lata 2005-2010
Członkowie Stowarzyszenia "Przyjaciół Ekonomika" podjęli szereg działań wynikających z zadań celów statutowych, między innymi:

 • W czerwcu 2005 r. w ramach Edukacji Europejskiej został zorganizowany przez Wydział Edukacji Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy Piknik Europejski połączony z Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej. Członkowie Stowarzyszenia wraz z młodzieżą przygotowali Pokaz Kuchni Europejskich połączony z degustacją potraw kuchni włoskiej, francuskiej i polskiej. Podczas tego Pikniku odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce
 • Propagując zdrowy styl życia, dbając o rozwój fizyczny naszej młodzieży zorganizowano rozgrywki turnieju Piłki Siatkowej w ramach Szkół Stowarzyszonych w UNESCO. W Turnieju uczestniczyły: LO z Lublina, LO z Biłgoraja, LO z Puław i ZSE Dębica. Pozyskano sponsorów, którzy ufundowali nagrody dla uczestników Turnieju
 • Rok szkolny 2005/2006 był rokiem Jubileuszowym – członkowie Stowarzyszenia współpracowali przy organizacji uroczystości Jubileuszu Obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy połączonej z poświęceniem Sztandaru Szkoły. W ramach współpracy wykonano następujące działania:
  • przygotowano szczegółowy program obchodów i zrealizowano wszystkie zadania
  • opracowano projekt odznaki "Przyjaciel Ekonomika"
  • przekazano pozyskaną z wpłat sponsorów kwotę ponad pięciu tysięcy złotych na obchody Jubileuszu oraz wykonanie Sztandaru
 • Zorganizowano konferencję

  Merytoryczne przygotowanie kadry organizacyjnej do działania w wolontariacie młodzieży na terenie powiatu dębickiego

  w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Powiat Dębicki
 • Zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla uczniów na temat "Skutki wprowadzenia Euro w Polsce"
 • Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i wzbogacono zbiory biblioteki szkolnej o fachową literaturę