Stowarzyszenie "Przyjaciół Ekonomika"

39-200 Dębica, ul. Ogrodowa 20
REGON 180075320 ● KRS 0000240070

Zarząd


  • Prezes: Grażyna Auguścik
  • Wiceprezes: Joanna Nizińska
  • Wiceprezes: Szczepan Mroczek
  • Skarbnik: Anna Obara
  • Sekretarz: Dominika Pyka
  • Członkowie: Marta Wypasek, Anetta Wota