Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”

POKL.09.02.00-18-001/1

Kwota przyznana w projekcie  na realizacje zadań wynosiła 928 871,31 zł.

Okres realizacji: lata 2012-2014.

Zespół realizujący: Małgorzata Ognisty, Joanna Chwał

Wsparciem zostało objętych 608 uczniów i uczennic.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

STAŻE, w których uczestniczyło 60 uczniów i uczennic

PRAKTYKI  ZAWODOWE w których uczestniczyło 221 uczniów i uczennic

KURSY

 • Szkolenie zawodowe „Excel i Word w praktyce zawodowej – 12 uczniów i uczennic
 • Szkolenie zawodowe  ” Kurs fotografii”– 12 uczniów i uczennic
 • Szkolenie wózki widłowe– 24 uczniów i uczennic
 • Kurs „Prawo jazdy kat. B” – 15 uczniów i uczennic
 • Szkolenie – Obsługa kas fiskalnych– 180  uczniów i uczennic

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • 13 zajęć dodatkowych kształcących umiejętności zawodowe w których udział wzięło 328 uczniów i uczennic
 • zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego w których udział wzięło 327 uczniów i uczennic
 • zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego w których udział wzięło 50 uczniów i uczennic

INFORMATYZACJA ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ

 • zakupiono oprogramowanie do organizacji i zarządzania pracy szkołą – Pakiet VULCAN
 • przeszkolono kadrę zarządzającą, nauczycieli i pracowników administracyjno-finansowych

PRACOWNIE

 • utworzono i wyposażono 2 nowe pracownie:  ekonomiczną oraz organizacji i prowadzenia sprzedaży
 • doposażono 2 pracownie: pracownie reklamy oraz pracownie gastronomiczną

PRACOWNIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • utworzono i wyposażono pracownie Doradztwa Zawodowego oraz przeszkolono 1 doradcę zawodowego

1 2 3 4