Projekt „Kuźnia umiejętności”

Priorytet IX POKL:   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

działanie 9.2:  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Czas realizacji: 2008- 2009

Cel projektu: wzrost jakości i efektywności świadczonych usług edukacyjnych poprzez uruchomienie
dodatkowych zajęć

Wartość projektu: 296 403.28 zł w tym dofinansowanie 251 942.79 zł

Zespół realizujący: Małgorzata Szyszka, Małgorzata
Drozdowska, Dorota Falarz

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

SZKOLENIA:

 • profesjonalny handlowiec z obsługą kas fiskalnych
 • kelner
 • magazynier z obsługą wózków widłowych.

  Uczestnicy szkoleń:

- nabyli wiedzę i umiejętności wymagane przez pracodawców (132 osoby),
-doskonalili umiejętności obsługi komputera (72 osoby),
-rozszerzali słownictwo zawodowe w języku obcym (120 osób),
-poznawali procedury zakładania firmy (120 osób),
-podnosili umiejętności  komunikacji interpersonalnej (132 osoby).

PRAKTYKI ZAWODOWE

60 osób ukończyło 30 godzinne praktyki we współpracy z lokalnymi pracodawcami – Partnerami- Catering Staf B. Filipek, Sieć Hoteli Lord

KURSY SPECJALISTYCZNE

72 osoby ukończyły kursy specjalistyczne z zakresu:

 • „Obsługa kas fiskalnych”
 • „Kurs operatorów wózków z napędem silnikowym”

 

MODERNIZACJA PRACOWNI ZAWODOWYCH, ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Dzięki projektowi Szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce. Zakupiono m.in.:

 • —  2 zestawy multimedialne,
 • —  kamerę,
 • —  aparat fotograficzny,
 • —  telewizor z DVD,
 • —  sprzęt biurowy,
 • —  2 radioodtwarzacze CD,
 • —  zestaw filmów edukacyjnych,
 • —  książki do biblioteczki zawodowej
 • —  zastawę stołową, obrusy.

2 3 4 5