OPŁATY ZJAZDOWE

program opłaty harmonogram zgłoszenia

1. Udział w uroczystościach 80-lecia Szkoły                 bezpłatnie
2. Udział w obchodach – apel i spotkanie w szkole
(pakiet jubileuszowy i poczęstunek)                                40 zł
3. Udział w obchodach i w Balu Absolwentów               160 zł
4. Udział w Balu Absolwentów                                       120 zł

Nr konta, na które należy wpłacać pieniądze:
19 9475 0003 2001 0006 4884 0002, BS w Dębicy
z dopiskiem ZJAZD ABSOLWENTÓW.
W opisie wpłaty prosimy umieścić imię, nazwisko i rok ukończenia szkoły.

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie będzie przyjęte po uiszczeniu opłat.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 15 września 2016 r.
(po tym terminie – w miarę wolnych miejsc)

Bal Absolwentów odbędzie się w Zamku Camelot ul. Kawęczyńska 59B
tel.: (14) 696-96-25 lub 666-377-289,
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu, we własnym zakresie.