Krew darem życia

By   27 lutego 2017

12„Krew darem życia”; „Oddając krew, dajesz nadzieję”

Spotkanie klas III z panem Zbigniewem Szurkiem – Zasłużonym Krwiodawcą

21 lutego 2017 r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie uczniów klas III z panem Zbigniewem Szurkiem, który w sposób bardzo interesujący przybliżył młodym ludziom ideę  honorowego krwiodawstwa. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki niemu nasza „rodzina honorowych krwiodawców” się powiększy. Czekamy na wszystkich chętnych.

W tym miejscu warto przybliżyć barwną postać pana Zbigniewa Szurka, bez której honorowe krwiodawstwo nie było by dzisiaj tym czym jest.

Pan Zbigniew Szurek jest  Zasłużonym Dawcą Krwi, a z Polskim Czerwonym Krzyżem związany jest od 1963 roku. To niestrudzony dokumentalista ruchu PCK i lokalnej historii. Wydał trzy książki o tematyce czerwonokrzyskiej, opracował kilkanaście informatorów, folderów i monografii dla klubów HDK oraz kilka biografii wybitnych działaczy czerwonokrzyskich. Za swoją działalność został odznaczony min. „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Kryształowym Sercem”, „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Człowiek bezgranicznie oddany działalności społecznej, propagator idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i nie tylko. Wielki przyjaciel naszego Szkolnego Klubu HDK

Dziękujemy  i mamy nadzieję gościć pana  na spotkaniu, tym razem zorganizowanym  dla II klas.

Spotkanie zorganizowały pani Alicja Lipa i Anna Didyk – Żołądek.

1 2 3 4 5