Podziękowanie

By   19 marca 2016

za wsparcie finansowo-organizacyjne koncertu charytatywnego

„Anioły są takie ciche – dzielimy się swoim talentem pomagając innymn”

na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę

skan1