Witaj szkoło !

By   8 września 2015

Uśmiechnięci, pełni energii i entuzjazmu po dwumiesięcznej przerwie spotkaliśmy się ponownie w murach naszej szkoły  na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęli:  przewodniczący SU Kamil Florka  oraz skarbnik SU Sylwia Pazdur. 1

Pan dyrektor Krzysztof Górecki w swoim przemówieniu życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce i wielu radosnych chwil, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej  pracy dydaktyczno-wychowawczej i  z osiąganych wyników.

2

 

 

 

 

Szczególne podziękowania za pracę na rzesz szkoły złożył Dyrektor ZSE w Dębicy przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego, pani Teresie Lesiak.

3

Następnie głos zabrała pani T. Lesiak, której kadencja jako przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego właśnie wygasła. Podsumowała ona trzy lata współpracy ze szkołą i zwróciła uwagę na przemijanie i upływ czasu.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna, upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej. W trakcie występu młodzież poprzez poezję mówioną i śpiewaną oddała hołd poległym żołnierzom i uczciła ich pamięć.

5

Podziękowania za obsługę techniczną i nagłośnienie sali składamy uczniowi naszej szkoły, niezastąpionemu Jakubowi Żmudzie z klasy IIIc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kuba liczymy na Ciebie w przyszłości ;-)

Joanna Rakoczy

Beata Szypułka