„Szkoła marzeń”

By   1 lipca 2015

„Szkoła marzeń” według naszych uczniów

 Uczniowie naszej szkoły- Kamil i Damian Gleń (bracia, uczący się w klasie Ig1) odnieśli duży sukces w konkursie pod tytułem „Szkoła marzeń”. Konkurs składał się z dwóch etapów- okręgowego (w biurach parlamentarnych) i ogólnopolskiego w Zespole Do Spraw Dzieci, w Biurze Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu. Chłopcy przeszli  do etapu ogólnopolskiego, czego serdecznie im gratulujemy!

marzenie1

Organizatorem konkursu był Parlamentarny  Zespół Do Spraw Dzieci. Zamiarem organizatorów konkursu było kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży poprzez pobudzenie rozwoju ich umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej oraz umiejętności plastycznych. Konkurs miał wywołać refleksje  u uczestników w efekcie podjęcia przez nich próby określenia i przekazania swoich oczekiwań wobec szkoły. Kamil i Damian wykazali się w kategorii literackiej, ich prace zostały docenione, zauważone.

We wtorek 9 czerwca  2015 roku uczniowie otrzymali z rąk Pani reprezentującej biuro poselskie posła Z. Pupy gratulacje wraz z pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.  Gratulacje przekazał również dyrektor szkoły- pan K. Górecki, wychowawczyni klasy- p. J. Mazurkiewicz oraz prowadząca konkurs w Zespole Szkół Ekonomicznych, korektorka prac – p. J. Rakoczy.

marzenie2a

Wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków oraz gratulacje

marzenie2

Gratulacje składane przez dyrektora ZSE w Dębicy – p. K. Góreckiego

marzenie3

Dyplomy uznania dla Damiana i Kamila