XX Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

By   29 kwietnia 2015

Elżbieta Madura z klasy III b i Monika Lipa z klasy II c

  finalistkami XX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich

 

W dniach 16 – 17 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, odbył się finał jubileuszowego XX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich.

W koszalińskim finale Turnieju brało udział 64 uczniów z 47 szkół ponadgimnazjalnychz 42 miast w Polsce wraz z opiekunami i dyrektorami szkół. Finaliści zostali wyłonieni z ponad 2600 uczniów z 96 szkół. Organizatorami głównymi tegorocznego Turnieju było Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

 

W finale Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich naszą szkolę reprezentowały Elżbieta Madura z klasy III b oraz Monika Lipa z klasy II c. W eliminacjach okręgowych, które odbyły się 11 marca 2015r. Ela i Monika  wywalczyły sobie miejsce w 60-tce najlepszych uczniów w Polsce.

Tytuł finalisty Turnieju zwalnia uczennice  z  części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Wszyscy uczestnicy finałów zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej, wykazał się umiejętnościami logicznego myślenia i zwięzłego prezentowania informacji oraz świetnym refleksem.

Program Turnieju obejmuje problematykę ogólną, mieszczącą się w obowiązujących programach nauczania przedmiotów ekonomicznych oraz wiedzę w zakresie tematu wiodącego, który w tym roku szkolnym dotyczył  „Podejmowania działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych”.

W Turnieju tym, dyplom z wyróżnieniem za wysokie wyniki w  eliminacjach okręgowych  otrzymała Patrycja Barszcz z klasy III a.

 Jest to ogromny sukces wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych, uczących nasze finalistki. 

Wszystkim uczestniczkom i nauczycielom gratulujemy  sukcesu.

Opiekunami naukowymi młodzieży były Małgorzata Szyszka  i Anna Didyk – Żołądek– nauczycielki przedmiotów ekonomicznych w ZSE w Dębicy.

 

Galeria zdjęć:

Finały TWiUHM w Koszalinie

XXtwiuhm-01

 

XXtwiuhm-02

 

A wieczorami pełny relaks nad morzem

XXtwiuhm-03

 

XXtwiuhm-04

 

XXtwiuhm-05 XXtwiuhm-06