Sprzątanie Świata 2020

By   4 października 2020

25 września 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem : „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” Koordynatorem akcji było Starostwo Powiatowe oraz Nadleśnictwo Dębica.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych mieli za zadanie pozbierać nieczystości
z wyznaczonego terenu lasu. W tym roku był to szczególnie cenny przyrodniczo Las nad Braciejową Obszar Natura 2000. Zaopatrzeni w rękawice i worki uczniowie klas 1bg i 1 f   zbierali pozostawione w lesie śmieci.

Celem tegorocznej akcji jest inspirować i motywować młodzież do rezygnacji
z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. Ważne jest, aby  redukować użycie plastiku w życiu codziennym a zastępować go bardziej ekologicznymi  rozwiązaniami. Zachęcamy młodzież do ograniczania ilość wytwarzanych odpadów i odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.

Akcja zakończyła się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek.

Opiekę nad uczniami w trakcie „Sprzątania Świata” sprawowali: Renata Łaba, Damian Lis i Małgorzata Szot.