Ekonomik pojedzie do Grecji!

By   7 września 2021

grecja1

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka realizuje projekt mobilności ponadnarodowej uczniów pt. „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów”. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego przedsięwzięcia!

Najważniejsze informacje na temat projektu „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” (nr projektu 2020-1-PMU-3119) to przedsięwzięcie prowadzone w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Całkowite wsparcie finansowe otrzymane przez szkołę wynosi 246 576,00 pln. W ramach projektu przewidujemy realizację dwóch mobilności ponadnarodowych, które zostaną przeprowadzone we współpracy ze szkołą przyjmującą – Mpakogianni w miejscowości Larisa w Grecji. Działania z placówką partnerską dotyczą nie tylko opracowania i realizacji programu, ale szerokie spektrum zadań projektowych, dzięki czemu inicjatywa przyczyni się do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz rozwinięcia potencjału Zespołu Szkół w Dębicy i naszej kadry zarządzającej oraz nauczycielskiej. Pierwsza mobilność planowana jest na wrzesień br. Weźmie w niej udział 17 uczniów z Polski oraz wybrani przedstawiciele kadry pedagogicznej.

Program mobilności W programie mobilności w szczególny sposób uwzględniono media społecznościowe – jako platformy interesujące dla młodych ludzi i ważne narzędzia efektywnej komunikacji i promocji. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach wykładowych poświęconych wykorzystaniu Facebooka w działaniach marketingowych na rzecz zwiększania potencjału regionów oraz poznają podstawowe pojęcia reklamowe z tym związane. Następnie w międzynarodowych zespołach przygotują profesjonalne fanpage poświęcone turystyce, kulinariom i rozwojowi regionalnemu Pierii i Podkarpacia. Posty w 3 językach będą opatrzone autorskimi materiałami graficznymi. Do zadań uczestników będzie należało również badanie efektywności komunikacji. Informacje na temat regionów będą zbierane z wykorzystaniem różnego typu źródeł – w tym podczas zajęć plenerowych, wizytacji, wycieczek do miejsc uznawanych za szczególnie wartościowe dla kultury czy przyrody Grecji. Uczniowie będą odwiedzać także restauracje, targi, przedsiębiorstwa związane z regionalnymi produktami. Czas wolny upływać będzie na wycieczkach i korzystaniu z licznych atrakcji Riwiery Olimpijskiej. Przewidziano m.in. rejs, naukę tańca, wyprawę do Olimpijskiego Parku Narodowego czy odwiedziny w Meteorach.

Cele projektu Do celów projektu związanych z uczniami należą:

  1. zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników projektu. Kompetencje, które obejmuje ten cel, to zwłaszcza: kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
  2. zwiększenie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności użytkowników ważnych z perspektywy dalszej nauki, w tym kształcenia zawodowego, a także z perspektywy przyszłego wejścia na rynek pracy
  3. zwiększanie konkurencyjności uczestników na rynku pracy, jak i samej motywacji do kontynuowania nauki
  4. zwiększenie swobody posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach oficjalnych, zawodowych i nieoficjalnych, zwiększenie zasobu pojęć i słownictwa merytorycznego, zawodowego i przedmiotowego
  5. wyrównywanie szans i redukowanie ryzyk związanych z mniejszymi szansami wśród młodzieży.

Do kogo skierowany jest projekt Do udziału w pierwszej mobilności zapraszamy wszystkich uczniów w wieku 16-17 lat z oddziałów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik fotografii i multimediów oraz liceum – klasa o profilu prawniczo- dziennikarskim. Uczestnicy wyłonieni zostaną na podstawie rekrutacji, o szczegółach której poinformujemy w najbliższym czasie.