Podziękowanie za pomoc podczas Orszaku Trzech Króli

By   10 lutego 2020

W dniu 28 stycznia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie podsumowujące siódmy dębicki Orszak Trzech Króli.

Podczas spotkania pan Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego w bardzo ciepłych słowach podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i organizację tegorocznych ulicznych jasełek, które odbyły się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają!”.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, za dekorowanie zagrody dla żywych zwierzaków na dębickim Rynku, odpowiedzialna była grupa wolontariuszek z Ekonomika. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe był przybliżenie wszystkim uczestnikom orszaku, zwłaszcza tym najmłodszym, atmosfery panującej w  betlejemskiej szopce.

Pan Starosta na ręce pana Wojciecha Szerszenia złożył podziękowania dla uczennic Ekonomika za sprawne działanie i poświęcony czas.

OTK 2020