Weronika z klasy IVA pisemny egzamin zawodowy ma zaliczony na 100%!

By   15 grudnia 2019

Uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy,

Weronika Lesiak z klasy IVA – laureatką 6. miejsca w Polsce

 V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, co zwalnia ją z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z wynikiem 100%.

 

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się zawody centralne V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.
Do finału zakwalifikowało się 64 najlepszych uczniów z 43 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. W gronie tym znalazła się uczennica Ekonomika – Weronika Lesiak.

W pierwszym dniu zmagań uczestnicy rozwiązywali test w języku polskim i w wybranym języku obcym. Następnie wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego.

Do ścisłego finału zakwalifikowano 10 osób z najwyższą liczbą punktów. Wśród nich znalazła się Weronika.

Drugiego dnia, w trakcie części finałowej uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych. Wiele poruszanych zagadnień dotyczyło hasła tegorocznej olimpiady: „Gospodarstwo domowe, jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej. Ostatecznie po ustnej części finału Weronika zajęła 6. miejsce w kraju i uzyskała tytuł laureata.

Na zakończenie odbyła się uroczysta gala, podczas której laureatom wręczono nagrody i dyplomy.

Wszyscy finaliści mieli też okazję zwiedzić piękny, świątecznie przystrojony Kraków.

Wyróżnienie za osiągnięcia w etapie okręgowym Olimpiady otrzymał uczeń tej samej klasy – Rafał Sumień.
Opiekunem naukowym naszej młodzieży była pani mgr inż. Małgorzata Szyszka, a na sukces złożyła się systematyczna praca uczniów i wkład nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

Gratulujemy.