Podsumowanie akcji zbiórki elektrośmieci

By   27 października 2019

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w akcję zbiórki elektroodpadów prowadzonej przez Zespół Szkół Ekonomicznych we współpracy z firmą Green Office Ecologic.

Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz pracowników szkoły zebraliśmy- 2180 kg zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego i otrzymaliśmy bon w wysokości 436 zł, za który  zakupiono sprzęt sportowy.

W zbiórkę włączyła się również Szkoła Podstawowa nr 2 oraz rodzice i mieszkańcy Dębicy. Dzięki temu dotarliśmy do dużej grupy odbiorców, którzy (mamy nadzieję) zrozumieli, że elektroodpady to poważny problem.

Pamiętajmy na co dzień co powinniśmy począć ze zużytym lub zepsutym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym. Możemy:

- przy zakupie nowego sprzętu stary zostawić w sklepie,

- oddać do punktu zbiórki (tzw. PSZOK w każdej gminie),

- pozostawić w punkcie serwisowym, gdy nie jest możliwa naprawa,

- oddać potrzebującym, gdy sprzęt jest sprawny.

Mam nadzieję, że akcja była inspiracją dla młodzieży do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Szot Małgorzata

Skan_20191025

All-focus All-focus