Wilcze Ślady 2019

By   18 marca 2019

12 III 2019 roku Tomasz Sysło, uczeń klasy III a, wziął udział w V edycji powiatowego konkursu o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych pod nazwą: „Wilcze Ślady”. Konkurs został zorganizowany przez Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy. Tomek wystąpił w kategorii występ krasomówczy. Konkursowi przyświecał cel popularyzacji święta państwowego  – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz zainteresowanie uczniów losami „Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”. Tematem przewodnim wystąpienia było hasło „Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę.” - ks. Wł. Gurgacz.  W czasie trwania konkursu, jedenastu retorów wygłosiło 10 minutowe rozważania poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. Poziom przemówień wygłoszonych z pamięci był bardzo wysoki. Dziękujemy Tomkowi za godne reprezentowanie naszej szkoły.

dav dig