Podziękowania z białoruskiego WSIELUBIA :) ! – akcja „Dar Serca Dla Białorusi”

By   27 września 2018
Wsielub – to nazwa białoruskiej miejscowości, do której trafił dar serca społeczności naszej szkoły. Z relacji uczestników wycieczki  wiozącej „nasze prezenty” wynika, że zabawki, przybory szkolne, kosmetyki, odzież i produkty żywnościowe wypełniły niemal po brzegi bagażnik autokaru, a co najważniejsze sprawiły wiele radości i wywoływały łzy wzruszenia na twarzach osób obdarowanych.
Na ręce Pana Dyrektora przekazane zostało pisemne podziękowanie „za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność”.
Dziękujemy Wam, kochani nauczyciele i uczniowie. Kolejny raz daliście dowód ofiarności i wielkiego serca. Przed nami zapewne kolejne akcje i kolejne okazje do rozsiewania dobra. Każdy ofiarowany drobiazg dowodzi tego, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” ( Jan Paweł II).
Ksiądz Witalij Cybulski, proboszcz parafii we Wsielubiu, odprawi
28 września ( piątek) o godz. 9:30 Mszę św.
o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla pracowników i uczniów
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.
Zapraszamy, by łączyć się duchowo :)
03
04 01 02