Akademia Młodych Filozofów

By   18 marca 2018

Akademia Młodych Filozofów

 

AKADEMIA MŁODYCH FILOZOFÓW  zakończyła swoje zajęcia!

Od października 2017 do lutego 2018 roku uczniowie drugich klas ekonomicznych naszej szkoły brali udział w projekcie „Akademia Młodych Filozofów”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.  Projekt ten był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA I ROZWÓJ 2014-2020.

Zajęcia odbywały się regularnie, w każdy wtorek w godzinach popołudniowych.  Uczestnicy zdobywali nowe doświadczenia, poszerzali swoją wiedzę na temat funkcjonowania umysłu człowieka i procesów zachodzących podczas podejmowania decyzji, w szczególności zajęli się tak zwanymi systemami: pierwszym i drugim. Pierwszy system używamy jest na co dzień podczas podejmowania spontanicznych decyzji i automatycznych działań. Natomiast system drugi pomaga analizować określone zjawiska, zgłębiać dany temat, aby podjąć właściwą decyzję bez ulegania emocjom.

Uczniowie poznawali podstawowe błędy myślenia, rozwiązywali zagadki związane z myśleniem wolnym i szybkim, pracowali metodą case study, brali udział w grze „wampir” oraz mogli nakręcić film dokumentalny o własnych błędach w zachowaniu i podejmowaniu decyzji.

Zajęcia prowadzone były przez kadrę dydaktyczną WSPiA – nauczycieli akademickich: panią dr Lucynę Mac-Czarnik i pana dr Lecha Żukowskiego. Warsztaty te miały na celu nauczenie uczestników, w jaki sposób najszybciej i najefektowniej wykorzystywać swoje możliwości, co na pewno przyczyni się to do rozwoju kompetencji ogólnorozwojowych uczniów.