KONKURS PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY„

By   10 marca 2018

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy co roku i ma na celu promować proaktywne postawy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o BHP i prawie pracy, a także upowszechniać idee dbałości o stanowiska pracy i kulturę bezpieczeństwa.

W konkursie brały udział uczennice naszej szkoły z klasy 2a : Kinga Podgórska i Katarzyna Łazowska,  które uzyskały największą ilość punktów z testu wiedzy o prawie pracy i przepisach BHP spośród uczniów ZSE w Dębicy uczestniczących w etapie szkolnym tego konkursu i tym samym zakwalifikowały się do etapu okręgowego.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” na szczeblu okręgowym odbył się 1 marca 2018 roku w siedzibie ZSZ Nr 2 w Rzeszowie. Kinga Podgórska i Katarzyna Łazowska godnie reprezentowały naszą szkołę w tym konkursie i dzielnie zmagały się z zagadnieniami prawa pracy zawartymi w teście. Za udział w konkursie otrzymały pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

20180301_131541

20180301_131548