Uczniowie z klas gastronomicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim

By   8 października 2017

We wtorek  26.09.2017 r.  40 uczniów z Ekonomika  poczuło  się  jak studenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Uczestniczyli w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Część uczniów wysłuchała wykładu Pani dr Magdaleny Kwolek –Mirek  nt. ” Naturalne źródła witaminy C”. Następnie udali się do sali laboratoryjnej , gdzie wykonali oznaczenie zawartości witaminy C w materiałach spożywczych metodą z odczynnikiem Folina – Ciocalteu . Przygotowali próbki soków i napojów do oznaczenia i przeprowadzali reakcje oraz detekcję  spektrofotometryczną. Przebieg ćwiczeń nadzorowała również Pani dr Sabina Bednarska.

Druga grupa uczniów wysłuchała wykładu Pani dr Marii Czernickiej nt. „Słodkie składniki żywności”, a następnie w laboratorium przygotowali próbki z materiałów roślinnych, wykonali ekstrakcję cukrów i oznaczyli techniką chromatografii.

Niektóre urządzenia w laboratoriach budziły respekt, nasi uczniowie nigdy nawet o nich nie słyszeli.

Ponieważ zajęcia były prowadzone w sposób bardzo interesujący i przystępny,  podobały się wszystkim uczniom.  Wielu wyraziło zainteresowanie wymienionym kierunkiem studiów w przyszłości.

Na zakończenie spotkania na uczelni,  przesiąknięci naukową atmosferą wszyscy udali się na pyszny obiad w stołówce studenckiej.

Opiekę nad uczniami w czasie wycieczki sprawowały : Elżbieta Kurzawa, Alina Ryczek, Elżbieta Tyksińska i Marta Wypasek.

Wycieczka była sponsorowana w ramach Projektu „Młody gastronom – start do kariery zawodowej”, którego realizatorem jest UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO. Projekt jest  dofinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Europejskiego Funduszu Społecznego.