Sukces ekonomistów i handlowców

By   26 marca 2014

Magdalena Ciak, Klaudia Pieniądz, Rafał Jabłoński i Agnieszka Żurowska to finaliści XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Uczniowie technikum ekonomicznego i handlowego pokonali 400 uczestników etapu okręgowego z 92 szkół z całej Polski.

3-4 kwietnia uczestniczyć będą w zawodach finałowych rozwiązując test ekonomiczno- handlowy w języku polskim i obcym oraz wykonując zadanie praktyczne z wykorzystaniem programów komputerowych.  Temat wiodący XIX Turnieju brzmi: „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie”.

Finaliści Turnieju są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Opiekunem naukowym młodzieży jest Małgorzata Szyszka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w ZSE w Dębicy.

Gratulujemy