Profilaktyka uzależnień

By   22 października 2015

19 X 2015 roku w klasie 1b odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i ich konsekwencji przeprowadzone przez panie: Jadwigę Ząbek i Bożenę Gawryś z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dębicy.

Tematyka spotkania:

  1. Profilaktyka antynikotynowa.
  2. Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze).
  3. Profilaktyka HIV i AIDS.
  4. Przeprowadzenie pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
  5. Sprawdzanie jak alkohol działa na zmysły poprzez wykorzystanie alkogoogli.
  6. Dystrybucja materiałów.
  7. Rozmowy indywidualne z młodzieżą.