X edycja Powiatowego Konkursu „CYWILIZACJA MIŁOŚCI”

By   21 października 2015

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy, zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego do udziału w dziesiątym, jubileuszowym

konkursie poetycko-fotograficznym pod hasłem:

„ CYWILIZACJA MIŁOŚCI”

Tematyka konkursu jest ściśle związana z nauczaniem św. Jana Pawła II, który wielokrotnie wzywał ludzkość do budowania cywilizacji miłości. cywilizacja

Cywilizacja miłości rozpoczyna się wraz z objawieniem Boga, który „jest Miłością” (1 J 4, 8-16) i jest dokładnie opisana przez św. Pawła w hymnie o miłości (1 Kor 13, 1-13).Cywilizacja miłości jest głęboko związana z miłością „rozlaną w ludzkich sercach przez Ducha Świętego” (por. Rz 5,5). Tego rodzaju cywilizacja może wzrastać, rozszerzać się i przemieniać świat (por. Jan Paweł II, LR, 13)

Zasady uczestnictwa

1. Prace uczestników powinny nawiązywać do hasła Konkursu: „Cywilizacja Miłości”.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- „SŁOWO” – poezja

Uczestnik konkursu może przesłać na podany adres drogą elektroniczną jeden lub dwa wiersze własnego autorstwa

- „OBRAZ” – fotografia cyfrowa

Uczestnik konkursu może przesłać na podany adres drogą elektroniczną jedną lub dwie fotografie cyfrowe własnego autorstwa. Fotografie mogą być przetworzone komputerowo.

3. Do każdej pracy należy dołączyć opis zawierający: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres, telefon, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Prace należy przesyłać na adres: cywilizacjajp2@wp.pl w terminie do 20 listopada 2015 r.   

W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna w wysokości 200 złotych oraz nagrody rzeczowe.

Prezentacja prac laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy wieńczącej Konkurs.