Klaudia Pieniądz zdobyła wyróżnienie i indeks na Politechnikę Rzeszowską

By   19 marca 2014

W dniach 6-7 marca 2014r. odbyła się w Rzeszowie

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości

pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki.

Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej rachunkowości, upowszechnienie sposobu korzystania z informacji kodowanej przez specyficzny język ewidencji działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu nauczania rachunkowości.
Adresatami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

I etap szkolny (test jednokrotnego wyboru) odbył się 05.12.2013r., z którego do dalszego etapu przeszły osoby, które uzyskały min. 80% punktów. Wzięło w nim udział 50 uczniów z klasy 4A i 4B. Etapu II- kwalifikacyjny  odbył się 10.01.2014r. i wyłonił finalistkę.

6 marca 2014r. w murach Politechniki Rzeszowskiej, stawiło się 39 najlepszych uczniów rachunkowości z całej Polski, od Szczecina aż po Przemyśl. Finał składał się z dwóch części: testu oraz projektu z zakresu rachunkowości sporządzanego w programie finansowo-księgowym.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy reprezentowała Klaudia Pieniądz, uczennica klasy 4B, pod opieką Małgorzaty Drozdowskiej. Klaudia zdobyła wyróżnienie oraz indeks na Politechnikę Rzeszowską, na wydział zarządzania.

Gratulujemy!

12edycja