Powiatowy Konkurs „Zagrożenia XXI wieku” rozstrzygnięty

By   18 grudnia 2014

W Powiatowym Konkursie „Zagrożenia XXI wieku „wzięły udział 4 uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy: Katarzyna Grych  z klasy 3rg,       Katarzyna Stanek  z klasy 4f, Justyna Sroka z klasy 2r Diana Szpyrka z klasy 1a.

Jury konkursu przyznało  nagrody Katarzynie Grych i Katarzynie Stanek. Każdy uczestnik otrzymał ponadto dyplom bądź podziękowanie za udział w konkursie. Nagrody zostały wręczone na  XI Rejonowej Olimpiadzie o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach, która odbyła się 10 XI 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy

Teresa Nurkowicz

Zdjęcie-0025