Klasy patronackie WSIiZ

By   26 października 2014

Już 109 klas z 51 szkół ponadgimnazjalnych otrzymało status „klasy patronackiej WSIiZ”. Patronatem WSIiZ w naszej szkole objęte zostały:  klasa 3a i 3b w zawodzie technik ekonomista. 16 października 2014 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisano umowy o współpracy. Uczniowie zyskają szersze możliwości rozwoju i nauki, m.in. w nowoczesnych laboratoriach WSIiZ.

Dzięki uczestnictwu w programie klas patronackich, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zbierać doświadczenia, współpracując ze środowiskiem akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Uczelnia gwarantuje także szkołom doradztwo w zakresie programu nauczania klas partnerskich.
Dzięki podpisanym umowom o współpracy, korzyści odnoszą nie tylko uczniowie klas patronackich,  ale też wszyscy uczniowie szkoły.  Program klas patronackich przewiduje prowadzenie  części zajęć w ich macierzystej szkole zaś zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Szkoły zapraszane są do udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz eventach organizowanych przez WSIiZ. Mają możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach i warsztatach w siedzibie uczelni.
Dodatkowo uczniowie mogą współpracować z kołami naukowymi WSIiZ. Klasy patronackie otrzymują także dostęp do platformy e-WSIiZ, w której bezpłatnie udostępniono 30 kursów pogrupowanych w 6 kategoriach tematycznych (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu).
Dla uczniów z klas patronackich będą organizowane konkursy, w których do wygrania będą stypendia w wysokości 100% i 50% czesnego na pierwszy semestr studiów na tej uczelni .                               Dzięki współpracy WSIiZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi uczniowie mogą poznawać specyfikę uczelni już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, co pomoże w wybraniu właściwego kierunku rozwoju w przyszłości.
Program klas patronackich WSIiZ powstał w 2013 roku. Początkowo korzystało z niego 17 szkół, a współpraca dotyczyła kierunków Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Informatyka. W roku 2014 lista klas patronackich została rozszerzona do 109 z 51 szkół, a współpraca obejmuje dodatkowo kierunki studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Filologia, Ekonomia, Fizjoterapia, Kosmetologia i Logistyka.