Zajęcia z doradztwa zawodowego

By   20 października 2014

W dniach 15 IX -17 X 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy we wszystkich klasach czwartych odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym Panem Pawłem Bonarkiem z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębicy.

Tematem zajęć była „Analiza przyczyn błędnego wyboru studiów wyższych przez młodzież klas maturalnych”. Uczniowie poszczególnych klas podczas dwugodzinnych spotkań badali swoje predyspozycje edukacyjno-zawodowe przy pomocy Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.

Pedagog szkolny dziękuje Panu Pawłowi Bonarkowi za przeprowadzone zajęcia.