Sprzątanie świata 2014

By   25 września 2014

W dniu 23 września 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych

wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”której hasłem przewodnim było:

„Turysto! Szanuj Środowisko”

Celem akcji było zachęcenie do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką?

Promujemy „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę!

W akcji zorganizowanej w naszej szkole udział wzięły grupy z klas IIg1 oraz IIb. Zaopatrzeni w rękawice i worki uczniowie, porządkowali teren w Lesie Wolica – zebrali 16 worków śmieci. Po wspólnej pracy, przy płomieniu ogniska był czas na refleksję nad stosunkiem do otaczającego świata i konsekwencjami naszego działania.

Wielkie zaangażowanie w „Sprzątanie świata” nie zwalnia nas jednak z obowiązku dbania o stan środowiska naturalnego w ciągu całego roku. Pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią dbać wszyscy!

Akcję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we współpracy z Nadleśnictwem Dębica. Opiekę nad uczniami w trakcie „Sprzątania świata” sprawowały: Małgorzata Szot i Renata Łaba.