Wycieczka do Sądu Rejonowego w Dębicy

By   18 lipca 2014

Wycieczka do Sądu Rejonowego

w Dębicy

 

6 czerwca 2014 r. uczniowie ZSE obserwowali przebieg rozprawy sądowej wydziale karnym.

Po zakończonej rozprawie sądowej mieli okazję porozmawiać z sędzią prowadzącym sprawę, wiceprezesem sądu – Arturem Mieleckim.

Najbardziej interesowały uczniów zagadnienia związane z przesłuchaniem świadka i oskarżonego, prawem do odmowy składania zeznań oraz wyznaczeniem obrońcy z urzędu.

Opiekę nad uczniami sprawowała Alicja Świętoń-Górniak