Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich

By   18 lipca 2014

III miejsce

w Powiatowym Turnieju Debat Oksfordzkich

wywalczyła drużyna naszej szkoły w składzie:

Natalia Ochab, Krzysztof Pieprzak, Jakub Czarnik, Natalia Wałęga.

9 czerwca w sali lustrzanej II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odbył się Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich, zorganizowany z okazji 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce. Tezy debat brzmiały:

  •   4 czerwca 1989 roku w Polsce skończył się komunizm.
  •   Rok 1989 – w pełni wykorzystane zwycięstwo.
  •   Okrągły stół faktycznie odsunął komunistów od władzy w Polsce.
  •   Reforma Balcerowicza przyczyną siły III Rzeczypospolitej.

Wylosowaliśmy tezę drugą: Rok 1989 – w pełni wykorzystane zwycięstwo. Byliśmy po stronie propozycji, w opozycji natomiast znaleźli się uczniowie II LO.

Naszej drużynie należą się podziękowania za godne reprezentowanie szkoły w niezwykle trudnym turnieju, jakim jest debata oksfordzka. Młodzież wykazała się dużą wiedzą i zaprezentowała wiele ciekawych, merytorycznych argumentów. Uczniów do debaty przygotowała pani Beata Szypułka.