Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

By   6 lipca 2014

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 uczestniczył w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” pod hasłem: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.
Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Każda szkoła przystępując do konkursu musiała wykonać 11 zadań, które jury oceniało w skali od 1 do 10. Aby uzyskać Certyfikat „Bezpieczna Szkoła” trzeba było otrzymać co najmniej 80 punktów z wykonanych zadań.

Nasza szkoła otrzymała taki Certyfikat.

Koordynatorami projektu były panie: Teresa Nurkowicz, Alicja Świętoń Górniak, Agata Wiktor.

Scan20001