VII Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych 2014

By   28 lutego 2014

Szkolne Koło Teatralne z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w spektaklu pt. „Każdy ma swoje Westerplatte…”

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”.
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych.

                                                                                                 Jan Paweł II, Gdańsk 12 czerwca 1987 r.

W dniu 13.02.2014 r. Szkolne Koło Teatralne działające w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy wzięło udział w VII Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych Dębica 2014.
Na deskach Domu Kultury „Śnieżka” młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl pt. „Każdy ma swoje Westerplatte …”
Jest to opowieść o grupie młodych ludzi, poszukujących w życiu jakiegoś celu, autorytetu. Pośród życiowych meandrów i pułapek ów drogowskaz odnajdują w nauce i spuściźnie, jaką zostawił po sobie Ojciec Święty – Jan Paweł II. Wspomnienia jego wartościowych wskazówek pozostawionych młodym ludziom, anegdoty z jego życia i powroty do miejsc papieskiego pielgrzymowania pozwalają „paczce przyjaciół” w dokonywaniu właściwych życiowych wyborów…
Szkolne Koło Teatralne Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy dedykowało swój występ zmarłemu
w dniu 28 stycznia 2014 r. koledze i przyjacielowi – Dawidowi Marciowi.
Dawid odszedł dzień przed swoimi dziewiętnastymi urodzinami, jego losem stało się krótkie, pełne cierpień życie, napiętnowane chorobą. Mimo to Dawid był pełen radości i pasji życia, a dla nas na zawsze pozostanie wzorem człowieka pełnego godności, walczącego o każdy dzień…
Podczas zmagań teatralnych młodzież zaszczycili swoją obecnością rodzice Dawida: p. Wiesława
i p. Jacek Marciowie.

W przedstawieniu pt. „Każdy ma swoje Westerplatte…” udział wzięli:

Patrycja Barszcz – kl. II a,
Magdalena Bereś – kl. III r,
Klaudia Bizoń – kl. III r,
Urszula Błądzińska – kl. III r,
Monika Cymbor – kl. II a,
Arleta Hyz – kl. II a,
Monika Kędzior – kl. II a,
Edyta Kononowicz – kl. III r,
Michał Kosiński – kl. III r,
Anita Mielniczek – kl. II a,
Joanna Owca – kl. III r,
Natalia Ochab – I a,
Dominika Podolec – kl. III r,
Joanna Szerszeń – kl. III r,
Monika Szwed – kl. II a,
Natalia Wałęga – I a,
Michał Wolicki – kl. III r,
Magdalena Zaborowska – kl. III r,
Dominika Żońca – kl. II a,
Tomasz Żółkiewski – kl. III r;

Pomoc techniczna:
Dawid Rachwał – kl. III r i Tomasz Zdziebło – kl. III r;

Spektakl reżyserowała: p. Anna Szela-Giza