XII POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FESTE, SITTEN UND BRÄUCHE IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN“

By   4 stycznia 2023

XII POWIATOWY KONKURS  JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FESTE, SITTEN UND BRÄUCHE  IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN“.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy przybyli uczniowie szkół podstawowych powiatu dębickiego, aby wziąć udział w konkursie języka niemieckiego oraz poznać magiczny klimat „Ekonomika”.  Zwycięzcą XII edycji olimpiady okazał się Jakub Stasik (SP 11  Dębica), drugie miejsce zajęła Kinga Bańcarz (SP Nagawczyna), a na trzecim stopniu podium uplasował się Jakub Piłat (SP 9 Dębica). Wyróżnienia otrzymali ponadto: Laura Gaj, Jakub Pękala, Aleksandra Wójko z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dębicy.

Tematyką konkursu były jak co roku zwyczaje i tradycje w krajach niemieckiego obszaru językowego związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek, okresem adwentu czy karnawału.

Główną częścią finałowego spotkania był test opracowany przez organizatorów, nauczycieli języka niemieckiego: panią Małgorzatę Papiernik-Ożóg i panią Joannę Mazurkiewicz. Sprawdzał on umiejętność rozumienia tekstu ze słuchu, tekstu czytanego, znajomość słownictwa związanego z tematyką świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, okresem adwentu i karnawału oraz opanowanie materiału gramatycznego. W ocenianiu prac konkursowych brali udział nauczyciele języka niemieckiego ze szkół, które zgłosiły się do konkursu oraz germaniści ZSE w Dębicy.

Na zwycięzców i uczestników czekały atrakcyjne nagrody, upominki i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika.

Część artystyczną konkursu poprowadzili: Klaudia Job i Norbert Ciołek z klasy IIA oraz Dominik Rau z klasy IVLC. Nasi mili goście mieli okazję wysłuchać kolęd śpiewanych przez utalentowaną artystkę z klasy IIF Zuzannę Stanoch. Uczestnicy zapoznali się  również  z relacją z wyprawy uczniów Ekonomika na bożonarodzeniowe jarmarki do Wiednia, wzbogaconą przez multimedialną prezentację przygotowaną  przez niezawodne  uczennice klasy IIFG: Gabrielę Haag i Aleksandrę Hawro.

O smaczny poczęstunek zadbały przedstawicielki klasy IIIG: Małgorzata Ruszaj i  Wiktoria Rak, serwując wspaniałe, samodzielnie wykonane świąteczne ciasteczka. Nad nagłośnieniem, obsługą techniczną i fotograficzną imprezy czuwali  uczniowie klasy IIF: Dawid Szczygiełek i Kacper Parat

Uroczystego podsumowania i wręczenia nagród zwycięzcom konkursu dokonała:  pani Grażyna Auguścik – prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika oraz organizatorzy turnieju.

 

Na tegoroczny konkurs zgłosiły się następujące placówki:

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy,

8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy,

9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy

9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgrodziu

 

GRATULUJEMY!!!